Štukové omítky nic nepřekoná

Štukové omítky nic nepřekoná

Štukované omítky jsou klasikou, která se využívá už mnoho desetiletí, z minulosti jsou známé složité vzory a výzdoba a tento typ omítky zdobil měšťanské domy a zámky. Dnes jsou stále oblíbené, a to nejen díky vysoké kvalitě materiálu za příznivou cenu ale i pro své standardní provedení. Využívá se především na novostavbách a při rekonstrukcích interiérů a oblíbená je i na stěny v panelových domech. Štuková omítka bývá nejčastěji směsí písku a vápna, popřípadě sádry. Tato směs zajistí zaplnění drobných trhlinek a vzduchových otvorů ve stěně a může mít různé hrubosti. Na takto upravený povrch se snadno maluje, a to již jeden den od úprav.

Štukování se většinou provádí na vyzrálou jádrovou omítku, která slouží jako podklad pod štukové a šlechtěné omítky nebo keramické obklady. Právě ona zajišťuje soudružnost vrchních vrstev omítky a zdiva a nanáší se na předem upravený podklad zbavený nerovností a nečistot. Jádrové i štukové omítky mohou být realizovány pomocí strojního omítání, které má mnoho výhod. Mezi ně se řadí vysoká a stálá kvalita zpracované směsi, rychlost zpracování a díky minimálním ztrátám materiálu také příznivá cena a ekologická šetrnost. Také zajistí stejnorodost směsi, kterou není možné ruční přípravou dosáhnout. Běžně velký dům může mít hotové kompletně omítky díky strojnímu omítání během týdne maximálně dvou.

A jak tedy přesně strojní omítání probíhá? Samotné strojní zařízení není prostorově nijak náročné, sestává ze zásobníku, který posouvá suchou směs do silomatu, silomatu a omítacího stroje. Stroj je na konstrukci a omítka je stahována latí a dotažena do perfektní roviny. Díky automatizované práci je možné odhadnout množství materiálu, dochází k minimálnímu znečištění okolí a omítka je aplikovaná v souvislém celku.