Stavět a rekonstruovat bez starostí

Stavět a rekonstruovat bez starostí

Projekční kancelář F. S. P., spol. s r. o., byla založena v roce 1992. Její zakladatelé se chtěli zaměřit na projektovou a inženýrskou přípravu občanských, bytových a průmyslových staveb s tím, že budou v tomto oboru poskytovat komplexní služby. Na počátku je totiž vždy ideový záměr klientů, výsledkem je kolaudace a uvedení stavby do provozu. Projekční kancelář FSP je pro všechny tyto kroky vybavena profesně, technologicky a personálně.

FSP má čilé kontakty se zahraničím, spolupracuje s evropskými projekčními kancelářemi, a to zejména z Rakouska a Německa. Zajišťuje všechny stupně projektové činnosti, přípravu dokumentace a zároveň provádí veřejno-právní projednání, týkající se změn územního plánu, územního a stavebního řízení a také zajišťuje kolaudace. Klient, který začne s FSP stavět, se nebude muset starat o autorský dozor projektanta, investor bude mít zajištěnou pozici technického dozoru. Stavebník velmi ocení kontakty společnosti, díky kterým pomůže vybrat dodavatele a zákazníkovi předloží podklady včetně podrobné analýzy. Nakonec všechny nabídky dodavatelů vyhodnotí a poskytne odbornou pomoc při uzavírání smluv o dodávce stavby. A také pomůže vyhledat pozemek, vhodný pro výstavbu a odpovídající přání klienta, poskytne architektonické služby.

Společnost FSP má živnostenské oprávnění na projektovou činnost ve výstavbě, inženýrskou činnost ve výstavbě, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb a realitní činnost. Je také pojištěna na odpovědnost z výkonu činnosti autorizovaných architektů, inženýrů a techniků, činných ve výstavbě, na částku 20 milionů korun.

Na svém kontě má společnost FSP úspěšné realizace takových staveb, jako je rekonstrukce Obecního domu v Praze, stavba Office parku Hadovka v Praze, rekonstrukce Technologického parku Pekařská v Praze 5, půdní vestavbu Justičního paláce v Praze 5, a také úpravu interiéru lobby Siemens, která zvýšila pohodlí zaměstnanců i návštěvníků firmy a zároveň přispěla k vyšší reprezentativnosti firmy.