Rozvod bez právníka přináší zbytečné starosti navíc

Rozvod bez právníka přináší zbytečné starosti navíc

Svatba je nejromantičtějším momentem v životě mnohých, avšak smutná realita je taková, že až každé druhé manželství končí rozvodem. Lidé se mohou rozvádět z mnoha důvodů, avšak i když je to náročná životní situace, nikdy by ji neměli nejhůře odnášet děti, o které mezi sebou naštvaní a zklamaní bývalí manželé povedou nekonečné soudní spory. V případě, že manželství z nějakého důvodu ztroskotá, je třeba vyřešit mnoho záležitostí týkajících se rodinného práva a i když vše řešíte dohodou a nechcete rozvod hnát až před soud, hodí se pomoc odborníka, který vám pomůže se vyznat ve všech papírech a vyplnit je k maximální spokojenosti obou stran.

Pokud se však se svým bývalým partnerem nedokážete domluvit a nevyhnete se soudu, první co budete muset řešit je péče o děti. Dokud toto není vyřešeno, soud manželství nerozvede. Možnosti jsou výlučná péče, kdy dítě vychovává jeden z partnerů, pak je však třeba domluvit jak často se druhý z nich bude s dítětem vídat, střídavá péče anebo společná péče, kdy i nadále partneři sdílejí domácnost a dítě vychovávají společně. Když se na péči o dítě dohodnete dopředu, což je ideální varianta protože je zbytečné dítě vystavovat stresu u soudu, v momentě podání žádosti byste také měli příslušné lejstro dodat okresnímu soudu, druhému rodiči a k orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Co se týká vyrovnání majetku, je nejlepší věc řešit dopředu předmanželskou smlouvou, která později může ušetřit mnoho starostí. Společné jmění manželů zaniká společně se zánikem manželství, a proto je třeba se vyrovnat. Do tohoto jmění spadá vše, co během manželství nabyde jeden z partnerů, výjimkou jsou dary, dědictví a majetek, který si pořídili před vznikem manželství a věci, které výhradně využívá jeden z partnerů. Pokud jste schopní se domluvit, stačí sepsat lejstro, kde určitě, co bude čí. U soudu platí, že obecně mají oba manželé nárok na stejně velký podíl jmění. Jinými slovy, vše je tedy lepší řešit domluvou a snažit se, aby pro všechny tato náročná životní situace byla co nejvíce v klidu.