První soukromá rodinná firma v regionu

První soukromá rodinná firma v regionu

Firma DDD Kresta & syn z Nového Jičína je první rodinnou firmou v tomto odvětví v regionu. Založil ji v roce 1992 Alois Kresta. V této sféře měl nejen vzdělání, ale také praxi v tehdejších komunálních službách Nového Jičína. Dnes firma zajišťuje hygienickou nezávadnost objektů a chrání svými aktivitami zdraví populace. Nabízí a poskytuje kompletní servis, prioritou je provádění zákroků a všech prací s nimi spojených především v termínech, jaké si zákazník přeje. Firma Kresta pracuje o víkendech a svátcích, večer i v nočních hodinách, a to v celém Moravskoslezském kraji, po dohodě i jinde v ČR nebo v zahraničí. Firma je členem sdružení pracovníků DDD České republiky a Evropské konfederace s názvem CEPA.

Dezinsekce je spojena s hubením hmyzu, nejčastěji rusa domácího, štěnice postelové, potemníků, tesaříků, mravence faraóna, švába domácího, zavíječů, cvrčků, červotočů, molů, blech, vší, vos a sršňů. Aby byl dezinsekční zásah účinný, firma mohla upřesnit výskyt a druh hmyzí populace, používá různé mechanické prostředky, jako jsou lepové pasti, lepové pásy a feromonové lapače. Při samotném zásahu se aplikují chemické přípravky, zejména insekticidy. Volí se nejúčinnější prostředek, a také nejvhodnější do daného objektu, aby měl co nejnižší obsah toxických látek.

Dezinsekce se provádí ve skladištích, v uzavřených prostorách, kde se skladují potravinářské a zemědělské výrobky, a také krmiva hospodářských zvířat.

Dezinfekce se užívá v ohnisku nákazy, aby bylo zamezeno dalšímu šíření. Může se dělat také preventivně, v době, kdy nákaza nehrozí, v místech většího výskytu osob, jako jsou ubytovny, dětská zařízení, kasárna a další.

Deratizace směřuje k vyhubení hlodavců, trvale žijících v lidských sídlech. Provádí se kvůli ochraně zdraví, protože hlodavci jsou přenašeči leptospirózy, Weilovy žloutenky, salmonelózy, Q-horečky a jiných závažných onemocnění.