Průmyslové systémy se bez čerpadel neobejdou

Průmyslové systémy se bez čerpadel neobejdou

Čerpadla tvoří nedílnou součást mechanických komponent průmyslových systémů a v průběhu několika staletí se vyvinula čerpadla fungující na mnoho různých principů. V dnešní době tak najdeme nejrůznější provedení, typy, konstrukce a principy, které se liší nejen vhodností použití pro jednotlivé materiály, ale například také podle viskozity a teploty kapalin. Jedním z nejvyužívanějších typů těchto přístrojů patří zubová čerpadla.

Zubová čerpadla fungují na principu „přenášení“ malých dávek tekutiny či pasty mezi zuby jednoho či několika ozubených kol. Zubová čerpadla jsou hojně využívána zejména v potravinářském průmyslu, kde nachází své uplatnění u některých automatických plnících zařízení. Zubová čerpadla vynikají svou schopností přesného dávkování čerpaného produktu díky znalosti počtu a velikosti ozubených kol. Problém však nastává v případě, že dávkovaný produkt obsahuje příliš velké kousky jako jsou například kousky ovoce v kompotu. Potravinářský průmysl však není z daleka jediným odvětvím, kde najdou zubová čerpadla své uplatnění. Nápomocné mohou být také při práci s pevnými sypkými materiály.

Zubová čerpadla můžeme dále rozdělit na čerpadla s vnitřním a vnějším ozubením, přičemž každé funguje trošku na jiném principu. U čerpadel s vnějším ozubením je kapalina při pohybu uvězněna mezi mezerou zubu a skříní čerpadla, čímž je dopravována od sacího k výtlačnému otvoru. Tento typ zubových čerpadel je vhodný pro látky s velkou viskozitou. U vnitřního ozubení zubových čerpadel, která jsou též nazývána jako šroubová či šneková čerpadla, pohání menší kolo s vnějším ozubením větší kolo s vnitřním ozubením.

Žádný stroj však nevydrží věčně a u pohonných čerpadel tomu bohužel není jinak. Firma PEDKOV proto nabízí špičkové služby v oblasti oprav hydraulických čerpadel a hydromotorů domácí a zahraniční výroby. Kromě oprav, které firma provádí především na zakázku, nabízí firma u některých produktů také výměnný obchod. Zakázku si u firmy můžeme vyřídit buď osobně, nebo si ji nechat zaslat přímo k nám domů.

Firma působí na trhu již od roku 1992 a za tu dobu se jí podařilo si na vybudovat stálou klientskou základnu, kterou neustále doplňují noví spokojení zákazníci. Firma disponuje profesionálně vyškoleným personálem, který je zákazníkům k dispozici nejen v případě oprav přístrojů, ale nabízí své služby také v případě odborného poradenství.