Průmyslové haly se sendvičovými panely

Průmyslové haly se sendvičovými panely

Průmyslové objekty se staví rychle a relativně levně, ale i na tyto budovy jsou kladeny určité nároky. Měly by být energeticky úsporné, odolné vůči klimatickým změnám a poskytovat požadované kvalitativní vlastnosti, aby mohly být užívány k účelu, ke kterému byly vybudovány. V České republice poskytuje ucelenou nabídku služeb firma Hal komplex. Provádí opláštění hal, při němž užívá jako nejběžnější a esteticky vzhledný materiál sendvičový panel. Skládá se ze dvou izolačních výplní PUR nebo minerální vlny. Sendvičové panely se užívají na střechu i na opláštění stěn. Ve firmě Hal komplex pracují se značkami Kingspan, Marcegaglie, AR panel, Ruukki, Trimo, Isopan, Paneltech a Balex.

Zákazník do firmy pošle základní informace o svém objektu, které umožní rozpoznat a určit, o jaký druh konstrukce jde a v jakém rozsahu má být nabídka zpracována. Je třeba uvést typ stavby, tvar konstrukce, požadovaný rozsah zpracování, typ střešní krytiny, zavěšení podhledu nebo případně jiné zatížení. Důležité je také to, kde stavba stojí, zda je o sněhovou oblast nebo zástavbu. Zákazník si podá požadavek na zpracování projekční, realizační a dílenské dokumentace, dodá projektovou dokumentaci ve formě půdorysu a řezů, případně i jednoduchý návrh, technickou zprávu k požadované konstrukci a stanoví si termín zpracování nabídky. Někdy se návrh projektu neobejde bez konzultace, protože sporné a nejasné záležitosti dřevěných a navazujících konstrukcí je však třeba co nejdříve vyřešit. Firma Hal komplex je připravena projekčně zpracovat tu část projektu, která svou složitostí vyžaduje hlubší odborný přístup. Zastřešení, opláštění, prosvětlení a zateplení budov se provádí pur a minerálními panely, trapézovými a vlnitými profily a využívají se i pohledové fasády.