Plastové rozvaděče, bazény a jezírka

Plastové rozvaděče, bazény a jezírka

Distribuce plastových rozvaděčů a skříní pro měření spotřeby elektřiny a plynu je hlavní činností obchodní společnosti Elplast Hradec Králové. Typickým zákazníkem jsou velkoobchody s elektromateriálem, díky velkým skladovým zásobám je společnost schopna řešit i potřeby koncových zákazníků. Spolupracuje se třemi největšími výrobci plastových rozvaděčů v České republice, společnostmi Elplast – KPZ Rokycany, DCK Holoubkov Bohemia a ESTA. Zákazníci si mohou z katalogů vybrat standardní rozvaděče, ti, kteří ten správný nenajdou, se mohou domluvit na zakázkovou výrobu. Na zakázku se vyrábějí rozvaděče pro více měření, pro nepřímé měření, RVO, stavební a zásuvkové rozvaděče. Pokud mají zákazníci rozvaděče jednoho ze tří velkých dodavatelů a potřebují k nim náhradní díly, firma Elplast Hradec Králové jim je doručí.

Ve výrobním programu Elplastu jsou rozvaděčové skříně, které jsou určené pro instalaci elektrického zařízení a poskytují mu ochranu před vnějšími vlivy. Skříně lze montovat na sloup, zazdívat nebo umístit do volného prostranství jako pilíře. Skříně z polypropylénu jsou robustní a univerzální, základem pro jejich výrobu je vytlačovaná deska, která se tvaruje a svařuje přídavným materiálem. Plášť skříně je díky této technologii kompaktní, vyrobený z jednoho kusu.

Výrobní divize Elplast HK v Trutnově se specializuje na výrobu zařízení, určených k čištění odpadních vod, septiků, jímek a nádrží na dešťovou vodu. Zákazníci si tady mohou podle svých požadavků nechat vyrobit na svou zahradu plastový bazén nebo zahradní jezírko. Plastová zahradní jezírka jsou vyrobena z kvalitních polypropylénových desek, kromě základní šedé barvy si lze domluvit provedení v barvě modré, pískové, tmavě šedé nebo bílé. Jezírka se vyrábějí v různých rozměrech, instalují se do vykopané jámy na betonovou desku a geotextilii. Potom se jejich okolí zasype čistou hlínou bez kamení nebo pískem. V Aqua programu jsou i jímky nebo žumpy k zachytávání odpadních vod. Jímky se instalují tam, kde se nedá použít septik nebo čistička odpadních vod a kde není možné přečistěnou vodu odvádět do kanalizace. Jímky se používají i k shromažďování dešťové vody.