Péči o plynové spotřebiče v domácnosti bychom neměli podceňovat

Péči o plynové spotřebiče v domácnosti bychom neměli podceňovat

Bez plynových spotřebičů se dnes doma prakticky neobejdeme. I když nám tato zařízení v mnohém značně ulehčují život, představují i jisté bezpečnostní riziko, které bychom neměli podceňovat. Obzvláště v zimě, kdy jsou plynové spotřebiče využívány nejintenzivněji, přibývá nehod způsobených jejich nesprávným užíváním.

Díky moderním technologiím prochází dnes veškeré spotřebiče před vstupem na trh důkladným testováním, které by mělo pravděpodobnost nehody zcela eliminovat. To vše však platí pouze tehdy, když se budeme řídit návodem k použití a svá zařízení budeme nechávat pravidelně kontrolovat. Obzvláště důležitými pro fungování a provoz domovních plynovodů a plynových spotřebičů jsou také správně fungující plynové regulátory. Jejich funkce spočívá nejen v regulaci tlaku plynu, ale jsou opatřeny také bezpečnostním prvkem, který tlak hlídá. Funkčnost regulátoru by měla být pravidelně přezkušována v periodickém intervalu, který stanoví výrobce.

Problém může nastat také při špatném provozu a nesprávném používání plynových spotřebičů. To může způsobit poruchy a havárie spotřebičů, které mohou být příčinou otrav či poškození zdraví.

Plynové spotřebiče se dají rozdělit do tří základních kategorií. První kategorie zahrnuje spotřebiče, které odebírají vzduch pro spalování přímo z prostoru, kde jsou instalovány a do stejného prostoru odvádí i spaliny. Mezi takové spotřebiče patří například plynový sporák nebo vařič. Spotřebiče druhé kategorie, jako je například plynový kotel, odebírají vzduch z místa své instalace a spaliny odvádějí kouřovodem a komínem do venkovního prostoru. Spotřebiče třetí kategorie odebírají vzduch z venkovního prostoru, kam také vypouštějí své spaliny. Typickým zástupcem této kategorie jsou podokenní topidla.

Zejména v zimním obdobích nás mohou nejvíce potrápit havárie plynového kotle. Jakákoliv porucha může ohrozit jeho funkčnost a spolu s ní i teplo, jehož udržení je v zimě opravdu důležité. Spousta kotlů je navíc kombinovaných, a tak kromě tepla domova přijdeme i o teplou vodu. Pokud se nám plynový kotel porouchá, měli bychom nejdříve lokalizovat problém. Zkontrolujeme tedy, zda je otevřený přívod plynu, jestli je funkční elektrická zásuvka, ve které je kotel zapojen a jaký je stav vody na ukazateli kotle. Pokud jsou v termostatu baterie, zkusíme je vyměnit. Pokud jsme vše zkontrolovali a kotel je stále nefunkční, měli bychom zavolat odborníka. Obzvláště rychle bychom měli jednat v momentě, když zjistíme, že je kryt kotle opálený nebo zčernalý. V tomto případě nám může hrozit až otrava unikajícím oxidem uhličitým.