Opraví chodník a vyškolí vás v BOZP

Opraví chodník a vyškolí vás v BOZP

Téměř dvacetiletou historii má za sebou společnost Florian servis s. r. o. Jde o stavební společnost, působící v silničním a pozemním stavitelství Plzeň, realizuje dopravní, pozemní a inženýrské stavby. Vznikla sloučením soukromé stavební společnosti a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na okrese Plzeň-jih. Tímto spojením zkušeností ve stavební, obchodní a poradenské činnosti vzniklo jedinečné uskupení, které si poradí se stavebními pracemi i požární ochranou a BOZP. S ohledem na popsané propojení je celkem logické, že se společnost Florian servis podílí na vybavování sborů dobrovolných hasičů ochrannými pomůckami a zbožím, potřebným pro zásahovou činnost.

A co je hlavní činností firmy? Staví a opravuje místní komunikace, chodníky, zpevněné plochy lesních a polních cest, mosty, lávky, opěrné zdi, betonové a železobetonové konstrukce. Pracovníky firmy jsou schopni položit dlažbu i obrubníky, zabývají se i stavební činností, opravami a rekonstrukcemi budov.

K dalším činnostem firmy patří organizace školení v oblasti požární ochrany a také bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Její technici mají špičkové znalosti legislativy a dokáží zavést celý systém BOZP tak, aby vyhovoval všem předpisům. Vypracují potřebnou dokumentaci, komunikují se státními úřady, zavedou knihu kontrol a provedou preventivní kontrolu stavu BOZP a kontrolu bezpečnostního značení. Jestliže nějaká firma začne stavět, Florian servis jí zabezpečí koordinátora, tak jak ukládá zákon č. 309/2006.  Povinnost nominovat koordinátora BOZP na staveništi má zadavatel stavby za předpokladu, že se na stavbě podílí více než jeden zhotovitel a překračují se tam stanovené limity pracovních hodin. Koordinátor musí být na místě už při přípravě stavby, jinak vám hrozí pokuta ve výši až milion korun.

Činnost firmy Florian servis je ale daleko širší, provádí montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, a také prodává hasičské zboží a ochranné pomůcky. Jednotliví zaměstnanci jsou si vědomi své odpovědnosti za činnost, kterou provádějí. Pracují kvalitně a s maximální ohleduplností vůči životnímu prostředí.