O chystané stavbě vám nejvíc prozradí studie stavby a její vizualizace

O chystané stavbě vám nejvíc prozradí studie stavby a její vizualizace

Stavba domu je vždy nemalá investice, a proto je potřeba ji mít od základů naplánovanou a promyšlenou. Tím spíše pokud jste investor a chystáte se na stavbu celého bytového komplexu, nebo jiné větší stavby, pak je pro vás zkušená a spolehlivá projektová kancelář naprosto nezbytná. Nejen, že projektovou dokumentaci potřebujete pro jednání s úřady a pro každé povolení a záměr odlišnou, ale podcenit byste neměli ani předprojektovou přípravu.

Úvodním návrhem, který vyjde z vašich požadavků a prověří možnosti pozemku a odhalí optimální vzhled a technické i funkční řešení domu je studie stavby. Ta obvykle pomocí schématických nákresů popisuje základní představu o podobě domu, jeho umístění na pozemku i jeho vztah k okolí. Studie zobrazuje pouze původní myšlenku, dům se podle ní nedá nacenit ani postavit. Díky jednoduchému propočtu na základě ceny za obestavěný metr krychlový vám však studie stavby dá hrubou představu o ceně. Mnohdy je už z hrubého propočtu možné zjistit, že vaše představa vyjde na mnohem více, než jsou vaše možnosti, a právě v této fázi je nejsnadněji možné s tím něco udělat a své plány přehodnotit.

Projektant vám také může zpracovat vizualizaci stavebního záměru, kdy své představy uvidíte díky fotorealistické vizualizaci a 3D modelům jasně před sebou. Jakmile jste se svou představou spokojeni přichází na řadu zpracování projektové dokumentace. Rozlišuje se dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele, pro provedení stavby, realizační dokumentace stavby i dokumentace skutečného provedení stavby. Proto je vhodné najít si projektovou kancelář, která má bohaté zkušenosti a dokáže vám kompletní projektovou dokumentaci zpracovat přesně podle vašich požadavků.