Nestárnou jen lidé

Nestárnou jen lidé

Stejně jako stárnou lidé a živé organismy, stárnou svým způsobem také věci. Opotřebovávají se, ztrácí na své funkčnosti, až nakonec přestanou fungovat úplně. Jakákoliv věc, kterou lidé používají, stárne spolu s nimi. Jinak tomu není ani s domy.

V dnešní době, kdy světová populace každým dnem výrazně narůstá, musejí zákonitě vznikat také nová místa, kam se lidé mohou uchýlit. Práce, bydlení, chaty a chalupy, obchodní centra, aqvaparky a mnoho dalších budov neustále zaplavují naše města. Není už dnes ani výjimkou, že jeden člověk vlastní více než jednu nemovitost. Má svůj rodinný dům, byt ve městě a chatu v horách. Lidé nakupují nemovitosti ve velkém a neustále stavějí nové domy, jejichž prostory dále pronajímají, nebo mají k vlastnímu užitku.

Čím více se rodí dětí, tím více potřebujeme školek a škol a čím více lidí stárne, tím více potřebujeme domů s pečovatelskou službou a domovů důchodců. Navíc doba jde stále dopředu a s ní také styl stavění. Budovy se dnes staví více do výšky, aby zabíraly co nejvíce prostoru a zároveň mohly nabídnout útočiště co největšímu počtu lidí. Hojně využívaným stavebním materiálem se stává dřevo a cihlové stavby už prakticky vyšly z módy.

Nicméně zatím nebyla vymyšlena žádná stavba, která by vydržela věčně. A stejně tak, jak rychle přibývají nové a nové stavby, začínají ty staré pomalu chátrat a přestávají být obyvatelnými. Aby bylo možné náš svět neustále modernizovat a přivádět nové trendy, zlepšovat kvalitu našich životů a zvyšovat komfort například právě v oblasti bydlení, je potřeba na to mít dostatek místa a prostoru. Proto, když už nějakou budovu není možné „zachránit“ rekonstrukcí, nebo je jasné, že již nikdo nemá peníze na její opravu a další využívání, je třeba ji nechat strhnout. Díky takzvaným demolicím starých budov získáváme nový prostor pro život a pro realizaci budov nových. Tím, že nebudeme lpět na udržování starých a nepoužívaných nemovitostí, dáváme našim životům doslova nový prostor a tvoříme budoucnost. Někdy je potřeba odpoutat se od toho starého, aby mohlo přijít něco nového.