Můžete si objednat sochu i portrét

Můžete si objednat sochu i portrét

Chcete mít na zahradě, v domě nebo bytě něco opravdu originálního? Možná vás zaujme tvorba pětačtyřicetiletého sochaře a výtvarníka Martina Gaji. Narodil se ve Valašském Meziříčí, studoval obor kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u akademického sochaře Jiřího Habarty, obor sochařství na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě u profesora Jozefa Jankoviče a absolvoval studijní stáže na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a na umělecké škole v německém městě Kiel. Jeho díla můžete vidět ve Valašském Slavíně a v kostele sv. Anny v Rožnově pod Radhoštěm, a také na řadě výstav a sympozií.

Martin Gaja se své profesi věnuje už více než dvacet pět let. Denně se umělecké tvorbě věnuje asi osm hodin a výsledky jsou znát. Na jeho kontě jsou desítky výtvarných děl, stále se snaží svou techniku vylepšovat a posouvat někam dál. Jeho práce se mu stala koníčkem, věnoval se jí už od útlého dětství, chodil do různých výtvarných kroužků, stále něco tvořil. Tvůrčí práce ho zkrátka vždy přitahovala.

Jedinečný oltář ze dřeva modřínu a lípy obdivují ve Valašském muzeu v přírodě děti i dospělí. Výroba trvala více než rok, vyžádala si důkladné studium námětu, materiálu i prováděného postupu.

Martin Gaja se pravidelně zúčastňuje také malířských škol, kde pracuje jako lektor a poskytuje cenné rady všem účastníkům, těm nejmenším, i starším začínajícím výtvarníkům.

A jak výtvarník a sochař dosáhne úspěchu? Musí být především trpělivý a dokonale se vyznat ve zpracovávaných materiálech. Martin Gaja například přiznává, že pozná druh dřeva podle jeho vůně. Sama práce mu přináší klid a vnitřní pohodu. Podle svých slov naslouchá lidem kolem sebe, snaží se získané názory a myšlenky přenést do svých děl a zároveň věří, že odtud se dostanou dál, k dětem. K dětem, nejen svým, má skvělý vztah a je rád, když obdivují například jeho „návrat ztracených ovcí“ ve valašské zahradě.

Pracuje z kamene, dřeva, pálené hlíny, kovu, modeluje podle modelu, odlévá do sádry. Navrhuje a vyrábí pomníky na zakázku, zdobí sloupy a trámy, vyřezává nábytek i betlémy.