Mít vlastní zdroj vody bude v následujících letech stále větší výhoda

Mít vlastní zdroj vody bude v následujících letech stále větší výhoda

Vody v krajině stále ubývá a není výjimkou, že se v létě bez přísunu pitné vody ocitnou i celé vesnice. Proto je dobré i v případě, že máte například na zahradě u rodinného domu nebo na chatě tu možnost, si zajistit vlastní zdroj vody. Tím může být například vrtaná studna, která v současné době představuje standartní způsob odběru podzemní vody. Oproti kopané studně dokáže ta vrtaná zajistit trvalý přítok vody, a to i v období sucha. Tím její výhody však zdaleka nekončí. Vrtaná studna se díky vydatnému prameni a čistotě vody dá využít i jako zdroj pitné vody. Vrt také trvá zhotovit maximálně dva dny, požadavky na prostor jsou minimální a instalace ponorného čerpadla je velmi snadná.

Jak zhotovení takové vrtané studny probíhá, když se pro ně rozhodnete u firmy Jiřího Slepičky? Předně je třeba zmínit, že e jedná o léty ověřenou firmu, pan Slepička své zkušenosti a dovednosti pro zeměvrtné práce získával již před rokem 1993 v kamenolomu. Jeho firma byla jednou z prvních, které se za vrtané studny zaměřila. V současné době realizuje zakázky po celé České republice a v zahraničí. Prvním krokem pro spolupráci s tímto profesionálem je osobní schůzka a terénní průzkum, kdy za vámi přijede po telefonické domluvě zkušený studnař, prohlédne místo vrtu a vysvětlí vám průběh celé zakázky. Po něm přichází na řadu proutkař. proutkař doporučený společností pana Slepičky ručí za nalezení a vydatnost pramene. Také přesně určí místo, kde vrtat.

V případě zájmu vám firma také zajistí projektovou dokumentaci a hydrogeologický posudek. Poté může dojít ke zhotovení samotné studny. Principem jejího zhotovení je příklepově-rotační vrtání ponorným vrtacím kladivem, které je poháněno vzduchem z kompresoru. Na to navazuje zapažení vrtu tedy jeho vyvložkování plastovými chráničkami, které disponují potřebnými atesty pro vedení pitné vody. Posledním krokem je napojení studny do domu, takzvaně “na klíč”. Firma vám v případě zájmu může pomoct vybrat vhodné ponorné čerpadlo, zajistit jeho instalaci ale také zařídit napojení na stávající rozvod vody v domě a nainstalování domácí vodárny.