Kvalitní montáže zahraničních technologií

Kvalitní montáže zahraničních technologií

Středočeská fimra KHmont byla založena v roce 1998, vznikla převzetím střediska instalatérů a topenářů z bývalého Okresního stavebního podniku. O dva roky později byla rozšířena o středisko Měření a regulace. To se specializuje na analýzu kapalných látek a úpravu vzorků. KHmont má výhradní zastoupení německé společnosti Dr. Thiedig + Co a americké firmy NEXT Chem process Analyzers. Německá firma se již dlouhá léta věnuje odběrovým systémům okruhů voda – pára, analyzátorům rozpuštěného kyslíku ve vodě, analyzátorům hydrazínu a odplyněné vodivosti. Má zkušenosti zejména v energetickém a petrochemickém průmyslu, její elektrárenské bloky na fosilní paliva, spalování biomasy i jaderné elektrárny jsou po celém světě.

Firma KH mont je v oblasti zdravotní instalace schopna dodat všechny potrubní systémy, vnitřní i venkovní. Komplexní dodávky jsou realizovány v oblasti voda – kanalizace – plyn. Na klíč se dělají jak pro bytové domy, tak pro průmyslové stavby a výrobní haly. Stejně tak si majitelé všech druhů staveb mohou objednat topné nebo chladící systémy. Výhradní zastoupení má firma pro francouzské plynové kotle De Dietrich. Vyrábějí se v několika řadách pro vytápění objektů i s topnými okruhy pro přípravu teplé vody. Ta se může ohřívat v integrovaném nebo samostatném zásobníkovém ohřívači. Kotle pro vytápění velkých výkonů jsou určené pro řízení v kaskádě a vstupem pro nadřazenou regulaci.

Moderní a vysoce výkonná tepelná čerpadla Stiebel Eltron se vyrábějí na principu vzduch/voda a země/voda. Přeměňují energii uloženou ve vzduchu, zemi a vodě na teplo pro vytápění. Energie ze tří obnovitelných zdrojů je díky kombinaci se zásobníkem na teplou vodu neustále k dispozici. Tepelná čerpadla se dají instalovat vně i uvnitř objektu, uplatnění najdou nejen v novostavbách i při rekonstrukcích starších domů. Tepelné čerpadlo majitelům domů pomůže čelit rostoucímu cenovému tlaku na klasické zdroje tepla a ještě přispěje ke snížení emisí CO2.