Krov vazníkový nebo tradiční hambalkový?

Krov vazníkový nebo tradiční hambalkový?

Pustit se do rekonstrukce domu, to znamená především posoudit stav střechy a rozhodnout se, do jaké míry bude potřebovat opravu. Pokud stavíme zcela nový dům, starost se střechou nás také nemine. Především se budeme muset rozhodnout, jaký typ střešní konstrukce si necháme nainstalovat. Můžeme volit mezi vazníkovým nebo tradičním tesařským krovem. Výběr hodně záleží na velikosti střechy, jejím tvaru, sklonu, rozpětí a způsobu, jakým chcete prostor pod střechou využívat. Vazníkový krov je lehká, prostorově ztužená konstrukce, která se skládá z příhradových vazníků. Ty jsou tvořeny dřevěnými hranoly, spojenými ocelovými styčníkovými deskami už z výroby. Celá konstrukce je vyrobena z tenkého řeziva. Vazníkový krov tedy musí skládat specializovaná firma, která jednotlivé vazníky navrhne, zhotoví, odveze na stavbu a smontuje. Na stavbě se pomocí autojeřábu osadí do požadované polohy a spojí ocelovými profily do kompletního krovu. Tento typ krovu se hodně používá v západní Evropě a v USA, protože není tak náročný na lidskou práci. Navíc je hotový velmi rychle, má nižší hmotnost, nezatíží tolik základy domu a stěny, může překlenout větší prostor bez dodatečných stěn a sloupů. K jeho instalaci nepotřebujete trámy a pomocné konstrukce, podhled se umisťuje rovnou na vazníky. Pokud se rozhodnete pro tradiční krov, dnes je preferován nejvíce hambalkový. Prostor pod ním se dá využít jako obytné podkroví nebo úložný prostor, hodí se i na větší sklon střechy, nemusí ho dělat specializovaná firma, poradí si s ním zkušený tesař. Překlene ale prostory jen osm až deset metrů a u složitějších střech je dražší než krov vazníkový.

Klempířské a pokrývačské práce jsou stejně tak důležité jako tesařské. Konstrukci krovu musíme přizpůsobit zatížení sněhem a také váhou krytiny. Obecně jsou nejlehčí krytiny plechové, nejtěžší betonové. Při klempířských prací se používá klasický pozinkovaný plech, barvený plech i měď a titanzink. Klempíř zajistí také oplechování komínů, atik a štítů.