Kominík nosí štěstí jen když je odborník na svou práci

Kominík nosí štěstí jen když je odborník na svou práci

Že kominík nosí štěstí není jen staré pořekadlo, ale i moderní moudro. Nebo by možná bylo přesnější říct, že odhání neštěstí. Staré komíny totiž mnohdy špatně táhnou a do místnosti mohou unikat z kamen nebezpečné spaliny, nebo mohou být zanesené sazemi a dehtem a potom hrozí dokonce požár. A pokud si pravidelně nepozvete kominíka na čištění komínů a nemáte provedenou revizi komínu, pak nad vyhořelým domem zapláčete dvakrát, protože vám ani pojišťovna nepomůže.

Pokud ani vy nechcete nic riskovat, není v dnešní době nic snadnějšího, než vzít telefon a když jste z okolí Děčína zavolat do kominictví Roman Picka. Ti z vás, co jsou odjinud, také určitě najdou spolehlivé a kvalitní kominíky, ale musí víc hledat. Hlavní činností kominictví Romana Picky je rekonstrukce komínů, se kterou má dlouholeté zkušenosti a potřebné certifikáty jsou samozřejmostí. Pokud při čištění komínu zjistí, že pouhé čištění už nestačí, navrhne jeho rekonstrukci. Nejčastějším způsobem rekonstrukce je vložkování komínu, kdy se do stávajícího průduchu vloží komínové vložky, které zamezují prosakování vlhkosti, vodních par a spalin. Vložkovat komín je často potřeba i když přecházíte na jiný způsob vytápění. Aby bylo možné komín vložkovat, musí mít dostatečně velký průřez. Proto je ho často potřeba zvětšit a k tomu slouží frézování komínů.

Vložkování komínů provádí kominictví Roman Picka takzvaně na klíč. Zpracuje vám nabídku, provede instalaci pevné nebo ohebné komínové vložky, případně vyfrézuje komín, napojí spotřebiče na komínový průduch a vystaví vám revizní správu spalinové cesty. Samozřejmostí je certifikace použitých materiálů včetně prohlášení o shodě. Když například přecházíte na nové palivo nebo si celkově s komínem nevíte rady, nabízí také poradenskou činnost, kdy navrhne a přizpůsobí spalinové cesty tak, aby odpovídaly potřebám zákazníka a byly bezpečné, funkční a spolehlivé. Dejte tedy na kvalitu a zajistěte si i vy šťastný domov.