Kácet stromy, opravovat komíny a střechy

Kácet stromy, opravovat komíny a střechy

Práci ve výškách se někdy nevyhneme, zejména jsme-li majiteli budovy o více než jenom podlaží, případně zahrady s vzrostlými stromy. Protože jsou výškové práce spojené s určitým nebezpečím, je lepší najít spolehlivou firmu, která vše vyřeší za vás. Má zpravidla k takové činnosti vhodnou techniku a odborně vyškolené pracovníky.

Ve výšce se provádí čištění okapů, jejich opravy a nátěry, opravy, demontáže a demolice komínů, klempířské a pokrývačské práce, zednické práce včetně nátěrů fasád, prořezávání a kácení stromů, odřezávání větví, odstranění převisů sněhu a rampouchů ze střech, montáž bannerů, reklamních plachet a světelné reklamy.

Údržba okapů je velmi důležitá, jestliže je majitel nemovitosti pravidelně čistí a natírá, výrazně prodlouží jejich životnost. Stejně tak musí pravidelně kontrolovat stav oplechování a střešní krytiny. Zatékající voda totiž může velmi nepříjemně poškodit budovu. Pokud se rychle nepřistoupí k opravě, musí se dělat daleko náročnější zásahy a opravy. Velmi nebezpečný je pro chod domácnosti prasklý nebo děravý komín. Může způsobit požár domu, chalupy nebo chaty. Firma s vybavením na výškové práce poškozený komín demontuje a postaví nový. Poradí si s klasickým zděním, případně smontuje komínové elementy. Zednické práce ve výškách jsou velmi specifické, provádějí se v běžně nedostupných místech na pláštích sil, na komínech, atikách a štítech. Stejně tak se ve výškách opravují uvolněné římsy, plastiky a další ozdobné či funkční prvky budov, které by svým pádem mohly ohrozit procházející chodce.

Ke kácení stromů se přistupuje zejména v těch případech, když strom zasahuje nad dům a hrozí, že se při silném větru odlomí nějaká z větví nebo dokonce část kmene, a budovu poškodí. Stromy mohou být roztržené nebo shnilé, potom stačí relativně malý závan větru a rozlomí se. Specializovaná firma provede i omlazovací řezy, zbytky větví a kmenů uklidí a odveze, a dokonce odstraní i pařezy.

Pro montáže bannerů, reklamních plachet a světelných reklam se využívají pracovní plošiny až do 42 metrů, které díky velkému výškovému a stranovému dosahu a také vysokou zvedací nosností v koši umožní vše provést rychle a bezpečně.