Jak pracovat i v extrémních podmínkách

Jak pracovat i v extrémních podmínkách

Po horkém létě nastává doba, kdy si spousta majitelů firem uvědomí, že se jejich provozy nebo kanceláře bez vzduchotechniky a klimatizace za extrémních teplot neobejdou. A budou hledat spolehlivou společnost, která jim vzduchotechniku udělá. Jedna taková firma sídlí v Mnichově Hradišti. Plní přání svých zákazníků už od roku 1995, a je třeba dodat, že k jejich plné spokojenosti. Vzduchotechnika od Milana Trembeckého pracuje například v podnicích Škoda Mladá Boleslav, Faurecia, Recticel Mladá Boleslav, Ronal Pardubice a Jičín, a také v závodě Litra Mnichovo Hradiště.

Co to vlastně vzduchotechnika je? Zabezpečuje výměnu, to znamená přívod a odvod vzduchu z interiéru. Vydýchaný odpadní vzduch se odvádí a čerstvý přivádí. Díky moderním technologiím, jako jsou třeba klimatizace, čističky vzduchu a ionizátory, může být přiváděný vzduch ještě upravován, zvlhčován, ohříván nebo naopak ochlazován. Celý tento proces přispívá ke zdraví a pohodě člověka. Přirozené větrání otevřením oken a dveří není vyhovující a zcela dostačující, a proto se přistupuje k nucenému větrání. Přívod a odvod vzduchu mohou zajišťovat ventilátory, díky přídavným zařízením se vzduch dá ohřívat nebo ochlazovat. Kompletní výměnu vzduchu však zabezpečí jen vzduchotechnika, která reprezentuje prostředky nuceného větrání od těch nejjednodušších zařízení, jako jsou ventilátory, až po velmi složité systémy v průmyslových objektech. Jejich součástí je vzduchotechnické potrubí, regulační zařízení na automatický provoz a další prvky. Protože si každá hala žádá vlastní, individuální řešení, některé firmy si potrubní díly samy vyrábějí.

Vybudování průmyslové vzduchotechniky předchází předem pečlivě vyhotovená projektová dokumentace. Cílem je, aby celý systém fungoval efektivně, ekonomicky a v souladu s platnými hygienickými směrnicemi. Důležité také je, aby se dosáhlo návratnosti investice do celého projektu v co nejkratší době.

Zařízení, složitá v průmyslových halách i ta jednodušší v kancelářích a domácnostech, je třeba pravidelně prohlížet, obměňovat filtrační média a filtry. Starší systémy není třeba hned likvidovat, někdy postačí je jen repasovat. Vzduchotechnika však bude stále funkční jen při pravidelně prováděném servisu.