Jak odkázat majetek?

Jak odkázat majetek?

Celý život jste pracovali, máte majetek a přejete si, aby se dostal do dobrých rukou? Řešením je sepsat závěť. Této problematice se věnují notáři, na Frýdecko-Místecku poskytuje právní služby notář JUDr. Ivo Kuchařík. Kancelář má na náměstí Svobody v Třinci – Lyžbici. Provádí notářské ověřování smluv, plných mocí a závětí. A také pomáhá se sepisováním těchto dokumentů. Poskytuje poradenství v oblasti notářské praxe a působí jako soudní komisař v projednávání závětí.

Závěť je odvolatelný jednostranný projev vůle, kterým zůstavitel v případě své smrti přenechává jedné nebo více osobám podíl na pozůstalosti.

Závěť má přednost před děděním ze zákona, takže zůstavitel může tímto krokem předejít majetkovým sporům mezi dědici. Závěť lze napsat vlastní rukou, potom jde o tak zvanou holografickou závěť, závěť alografická může být sepsaná jinak než vlastní rukou, je však třeba mít dva svědky, kteří by okolnosti jejího sepsání potvrdili. Nejjistějším způsobem je závěť ve formě notářského zápisu. Kdy závěť sepíše notář, má zůstavitel jistotu, že vše proběhne podle jeho záměru a přání a pozůstalost bude skutečně podle vůle projednána. Originál takové závěti zůstává u notáře a akt je zapsán do elektronické Evidence právních jednání.

Zůstavitel má právo závěť zrušit, a to pořízením nové nebo jejím odvoláním. Závěť se dá odvolat tak, že je listina fyzicky zničena nebo je odvolána v takové formě, jaká se požaduje pro její pořízení. Notář v případě požadavku závěť vydá zpět pořizovateli.

Za zákona existují nepominutelní dědicové, jsou jimi děti zůstavitele, případně jejich potomci. Nepominutelný nezletilý potomek má právo na tři čtvrtiny zákonného podílu, zletilý na jednu čtvrtinu. Pokud na nepominutelného dědice zůstavitel v závěti nepamatuje, má přesto právo na vyplacení povinného podílu.