Jak na odpadové hospodářství jako podnikatel

Jak na odpadové hospodářství jako podnikatel

Odpady vznikají při každé lidské činnosti, od průmyslu, přes zemědělství až po běžný každodenní život. Obyvatelé měst a vesnic platí svým obcím za to, že svoz odpadu a jeho likvidaci zajišťují, ti svědomitější ještě před tím, než vyhodí vše do černé popelnice vytřídí sklo, papír, plasty a kovy. Podnikatelé však nemohou dávat odpady ze svého podnikání do nádob určených pro obyvatele města, a to ani když sami jsou obyvateli a platí běžný poplatek za popelnice. Každý podnikatel má zákonnou povinnost v rámci odpadového hospodářství zajistit likvidaci odpadu, a to jedním ze dvou způsobů. Buď se může připojit k systému odpadového hospodářství dané obce, a to formou smlouvy s obcí nebo si může externě sehnat vlastního dodavatele, který zajistí odvoz odpadů i jejich ekologickou likvidaci.

Firmy často hledají, kde mohou uspořit a odpadové hospodářství může být jedním z bodů, na kterých je možné zapracovat. Je to však třeba udělat správně, a ne hledat kličky. Zaprvé, nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Vždy se dá najít způsob, jak odpady omezit. Ať už jde o nevyužívání jednorázových materiálů, znovu používání toho, co již máte nebo zefektivnění procesu výroby, aby byly materiály využity na maximum. Dále hraje významnou roli recyklace, mnohé odpady, jako jsou například kovy, papír a sklo je navíc možné prodat, a ještě na nich vydělat. odpady často mohou mít i energetické využití, a proto vždy hledejte způsob, jak je možné je dále využít a kdo by o váš odpad mohl mít zájem.

Mimo to každého, kdo produkuje odpady čeká řada povinností, nestačí podepsat smlouvu s firmou, která je odveze, ale je třeba odpady zařazovat podle druhů do kategorií, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů, vést průběžnou evidenci o nakládání s odpady a mnoho dalšího. Proto celá řada firem nabízí poradenskou činnost v oblasti odpadového hospodářství, aby vám ulehčila starosti a pomohla se vám vyznat v měnících se zákonech ohledně nakládání s odpady a zajistila, že dodržíte všechny povinnosti. Svoz komunálního i tříděného odpadu i odvoz sutě a poradenskou činnost v oblasti odpadového hospodářství nabízí i firma Jaroslava Rotta.