Instalatér chodí do domácností nejčastěji

Instalatér chodí do domácností nejčastěji

Instalatér přichází do vašeho domu většinou v situaci, kdy hrozí nějaká pohroma. Když voda tryská odněkud, kde by ji nikdo nečekal, když se na stropě nebo na zdi objeví mokrý flek, který se podezřele rychle zvětšuje.

Ale i s instalatérem se řeší některé záležitosti v klidu a pohodě. Třeba když si s ním domluvíte naplánované práce nebo rovnou rekonstrukci koupelny. Instalatér se většinou nespecializuje jen na vodu, dokáže si poradit i s plynem a topením a dalšími zařízeními. Ve vaší domácnosti zkrátka vyřeší drobné poruchy i velké, na čas náročné rekonstrukce. Když se potřeba, zabrání úniku plynu, vyplavení domu vodou nebo i záchodovými splašky. Zapojí vám pračku, bojler i myčku, vymění vodoměr, prasklou vodovodní trubku, namontuje vodovodní baterii, přijede, když netopí plynový kotel nebo protéká WC.

Jestliže dům teprve stavíte, přemýšlejte v souvislosti s instalatérskými pracemi o podlahovém vytápění, úpravně vody, rozvodech vody a odpadů a montáži přípojek pro myčky a pračky.

Zkušený topenář si poradí s opravou topení, připojí topidla a kotle, namontuje, vymění a připojí radiátory, namontuje rozvody topení, opraví, vymění a nainstaluje termostatické regulační ventily. Až budou rozvody hotové, provede kontrolu těsnosti, aby provozní plyny a kapaliny neunikaly, a namontuje měřící, ovládací, regulační a bezpečnostní zařízení. Tato zařízení seřídí a bude zajišťovat jejich údržbu.

Profese instalatéra – topenáře vyžaduje odbornou, minimálně tříletou přípravu na středním odbornému učilišti s výučním listem v oboru instalatér nebo instalatérské práce.  Instalatér si musí rozumět výpočty všeho druhu, mít základní ekonomické a právní povědomí, pro svou práci musí umět řídit auto a rozumět si s počítačem. Je nezbytné, aby teoreticky znal technologii montáže, oprav a revizí plynových potrubí a zařízení,  vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení, technologii svařování kovů, plastů a termoplastových materiálů. Při práci musí dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany, orientovat se v technické dokumentaci a normách. Toho, co musí znát a zvládnout, je opravdu hodně. Protože pracuje s různými přístroji a nástroji, často skrčený v omezeném prostoru, je nezbytné, aby se těšil dobrému zdraví.