I malý člověk dokáže zvednout velké věci

I malý člověk dokáže zvednout velké věci

Když se řekne kladkostroj, většina z nás si vybaví hodiny fyziky a učitele marně se snažícího nacpat do hlav třiceti studentů se zmateně- zoufalými výrazy alespoň nějaké fyzikální zákony. Tehdy, v hodinách fyziky, asi nikdo z nás nepředpokládal, že vykládanou látku někdy budeme schopni využít v praxi, nebo že to dokonce budeme dobrovolně chtít. Postupem času ale zjistíme, že i přes to, že neznáme přesnou definici a důvody fungování kladkostroje, můžeme ho někdy využít.

Pod pojmem kladkostroj si můžeme představit systém pevných a volných kladek, která jsou propojena lanem. Tento systém potom využívá účinků jednotlivých kladek a lan a vzájemně je kombinuje. Každý kladkostroj může být složen z různých typů a počtů kladek. Díky těmto uspořádáním potom vznikají specifické typy kladkostrojů se specifickým využitím. A v čem spočívají výhody takového kladkostroje?

Úplně laicky řečeno taková kladka nám umožní za použití malé síly zvedat věci, kterými bychom za normálních okolností a použití veškerých našich sil ani nepohnuli. Díky tomu, že se síla v laně rozloží na jednotlivé prameny lana v kladkostroji, celkově se sníží. Stejně jako to funguje i v běžném životě- když se práce rozloží mezi více lidí, jde mnohem snadněji.

Jedním typem je například elektrický kladkostroj. Tento vynález najdeme nejčastěji na stavbách u jeřábu nebo jemu podobným zařízením. Samotný kladkostroj, který se umísťuje na nějaké pevné rameno- představme si rameno jeřábu, je docela malá věc, která má ale obrovskou nosnost a výšku zdvihu. Takový elektrický kladkostroj potom unese až 5000 kg a dokáže vyzvednout předmět do výšky přes sto metrů.

Z praktického hlediska se takový elektrický kladkostroj využívá především při výrobě, opravách a montážích strojních celků. Je to tedy jeden z příkladů, kdy pomocí jednoho stroje postavíme stroj jiný. Elektrické kladkostroje jsou ovládány dálkově a jsou specifické svým poměrem malý stroj versus velký výkon.

Dalšími typy kladkostrojů jsou například násobné kladkostroje či šroubové kladkostroje. Ať už je konkrétní typ kladkostroje jakýkoliv, jejich hlavní funkce je vždy stejná- vyzvednout co nejtěžší předměty za použití co nejmenší síly do co největší výšky. Obyčejný člověk se tak s jejich pomocí může cítit jako superhrdina.