Energie ze všeho, co na Zemi vyroste

Energie ze všeho, co na Zemi vyroste

Změny klimatu – to je téma dne. Snahou, jak zlepšit životní prostředí, je přechod na co nejčistší výrobu energie. Jedním z nejstarších zdrojů energie je biomasa. Až do poloviny 18. století se v domácnostech i továrnách topilo výhradně dřevem, později ho nahradila fosilní paliva, nyní se lidé k biomase opět vracejí.

A co to biomasa vlastně je? Je to veškerá organická hmota, která se na naší planetě nachází. Z energetického hlediska je však důležitá pouze ta, která je energeticky využitelná. Výhodou je hlavně to, že se při zpracování dá využít veškerý rostlinný odpad z přírody a z rostlinné výroby. Jsou to rychle rostoucí dřeviny, jako je topol, vrba, olše, akát, líska a platan, a také rostliny bylinného charakteru. Využívají se i zbytky ze zemědělské prvovýroby, odpady ze sadů a vinic, sláma zbytky z likvidace křovin.

Energie z biomasy se získává jejím spalováním, při němž se uvolňuje oxid uhličitý, voda a teplo. Množství uvolněného plynu do ovzduší je přitom přibližně stejné jako množství, které rostliny za svého života absorbují při fotosyntéze. Biomasa se před využitím v energetice mechanicky zpracovává, dřevo se řeže, drtí, vyrábějí se z něj brikety a pelety, rostliny se drtí a lisují.

Jedním z podniků, který přešel na biomasu, je v jižních Čechách. V době, kdy tady byl založen textilní podnik Jitka, vzniklo Energetické centrum, které mělo krýt jeho potřebu tepla a elektřiny. Do roku 2002 bylo součástí textilního podniku, později se ale vyčlenilo jako samostatná společnost. V souladu s Energetickou koncepcí ČR z roku 2004 byla navržena jeho rekonstrukce, z kotelny byly odstraněny dva parní plynové kotle, spalující mazut a zemní plyn, a byly nahrazeny moderním kotlem na spalování biomasy. V rámci rekonstrukce bylo nainstalováno ke kotli také příslušenství a kompletní palivové hospodářství.

Rekonstruované kotle byly zachovány pro překlenutí období výstavby biomasového kotle a v současném provozu slouží hlavně po dodávku technologického tepla a jako záložní zdroj tepla pro vytápění. Zásadních změn doznala také strojovna Energetického centra, byla z ní demontována jedna ze stávajících turbín včetně základových prvků a byla nahrazena moderní kondenzační odběrovou turbínou pro výrobu elektřiny z biomasy. Energetické centrum dnes využívá k výrobě tepla a elektřiny především obilnou slámu, seno, řepkovou slámu, len a cíleně pěstované energetické traviny.