Elektřinu potřebujeme všude

Elektřinu potřebujeme všude

Energetika zahrnuje výrobu, spotřebu, import a export energie a elektřiny. V České republice se více než polovina elektřiny vyrábí v uhelných elektrárnách. Asi třetinový podíl mají na výrobě jaderné elektrárny, kolem jedenácti procent vyrobí elektrárny, využívající obnovitelné zdroje. Dominantní výrobcem elektřiny je akciová společnost ČEZ, která vyrábí téměř tři čtvrtiny z celkového objemu výroby elektřiny. K dalším velkým výrobcům patří Severní energetická a. s., Sokolovská uhelná a. s. a Elektrárny Opatovice a. s.

V průběhu 90. let 20. století byly tepelné elektrárny z velké části modernizovány a vybaveny odlučovači popílku a odsiřovacími jednotkami. Emise oxidu siřičitého a popílku se díky těmto krokům podařilo výrazně snížit a zároveň zlepšit kvalitu ovzduší.

V České republice jsou dvě jaderné elektrárny. Dukovany byly zprovozněny už koncem osmdesátých let minulého století, Temelín začal vyrábět energii začátkem nového tisíciletí.

Energie se získává také na vodních elektrárnách, a to přečerpávacích v Dalešicích, Dlouhých Stráních a Štěchovicích, průtokových na Kamýku, Lipně, v Mohelně. Kromě velkých elektráren je v provozu řada malých vodních elektráren, postavených na místech původních vodních mlýnů a jezů.

Elektřinu potřebujeme denně, svítíme, používáme elektrické spotřebiče, pracujeme na počítačích a potřebujeme ji i pro činnost dalších zařízení, pomocí kterých vytápíme svoje domovy, čerpáme vodu ze studní. Bez elektrické energie se prostě neobejdeme. A protože nám za ni chodí účty, chceme, abychom platili co nejméně. Jednou ze společností, která dodává energii do domácností i firem a velkých institucí je LAMA energy. Na českém trhu působí od roku 2007, kdy začala dodávat plyn velkoodběratelům. O dva roky později domácnostem a od roku 2011 rozšířila svou nabídku o elektřinu.