Ekologická likvidace odpadu

Ekologická likvidace odpadu

V posledních letech se do popředí zájmu stále více dostává životní prostředí, ekologický způsob života a s tímto spojená témata. Jedním z těchto příbuzných témat je ekologická likvidace odpadu a celkové zacházení s odpadem všeho druhu. Neopomenutelnou skupinu odpadů tvoří hutní materiál jako je například stavební ocel, tyčový materiál, spojovací materiál či další nářadí a vybavení. Většina tohoto materiálů po splnění svého účelu při práci končí na kovošrotech, sběrných dvorech nebo autovrakovištích, kde dochází nejen k ekologické likvidaci vozidel ale také ke zpracování ostatních materiálů.

Na takovýchto místech naleznete kompletní zázemí pro likvidaci a recyklaci nejrůznějších součástek ale také specialisty, kteří určité materiály znovu zpracovávají a činí je opět použitelnými v daném odvětví. Ve společnostech, které se na tuto činnost zaměřují, většinou vykupují kovy, a to železné i neželezné, plech, litinu, nerez, hliník a jiné kovy. Některé firmy se zaměřují také na výkup dalších surovin, jako je papír či kabely. Výkup kabelů se provádí z toho důvodu, že základním materiálem pro jádra elektrických kabelů bývá měď nebo hliník, které zajišťují jejich elektro vodivost. Každý z materiálů má odlišnou vodivost, hliník je méně vodivý v porovnání s mědí, proto se u kabelů liší jejich průměr. Průměr tedy nelze považovat za ukazatel výsledné vodivosti, protože pro stejné proudy je u jiného materiálu třeba jiného průměru.

Výkup kabelů je možný u všech rozměrů kabelů, jak masivních, tak těch tenkých. Tyto měděné kabely jsou na kovošrotu dále využity pomocí granulátorů, které umožňují různé tloušťky kabelů zpracovávat najednou bez nutnosti přetřídění. Stroj má plně integrovaný systém a pomocí několika kroků je schopen absolutní separace všech složek na konci cyklu. Při procesu jsou od sebe odděleny jak větší kovové části pocházející například z konektorů, zástrček či silných měděných kabelů, tak součástky z tenkých kabelů, a to až na samotném konci cyklu v tzv. turbu. Díky komplexnosti postupu se zvyšuje celková kvalita separace a snižují se tak ztráty všech kovových částí.