Daňový audit zjistí nedostatky

Daňový audit zjistí nedostatky

Daňový audit prověří, zda si fyzická nebo právnická osoba vždy plnila dvoje daňové povinnosti a zda v případě kontroly finančním úřadem podnikateli nehrozí doměrek daně a z toho vyplývající postih. Daňový audit si lze vyžádat u některé z účetních kanceláří. Obvykle se provádí u daně z příjmu a u daně z přidané hodnoty. Výsledkem auditu je seznam nedostatků a chyb, doporučený způsob jejich odstranění a co nejmenším dopadem na hospodaření klienta a doporučené změny v systému evidence, které mají případné chyby včas odhalit a předejít jim. Podnikatelé musí platit zejména daň z přidané hodnoty, daň z příjmu a silniční daň.

Nedílnou a důležitou součástí plánování rozvoje společnosti je daňová optimalizace. Lze jí minimalizovat daňové zatížení v budoucnosti, předejít nepříznivým daňovým dopadům nevhodně načasovaných investic, podpisu nevýhodných smluv a podobně. Před realizací každé významné obchodní transakce je proto dobré se poradit se specialistou a zjistit její daňové dopady. Daňoví poradci klienty zastupují na základě plné moci před příslušným správcem daně, takže klient je minimálně zatěžován řešením daňových problémů a má jistotu, že veškerá korespondence od finančních úřadů bude včas převzata a veškerá podání budou mít všechny formální náležitosti.

Vedení účetnictví se provádí v kancelářích účetní společnosti nebo u klienta na jeho počítačích a softwaru účetního. První způsob vedení je vhodný pro malé a střední firmy. Účetní doklady si jednou měsíčně převezme pracovník, zodpovědný za zpracování účetní evidence. Při druhém způsobu má klient na počítačích nainstalovány základní moduly účetního softwaru a pracovník účetní firmy u klienta minimálně jednou týdně doklady zaúčtuje.

Přes dvě stovky stálých zákazníků má společnost SPOROS Consulting z Prahy. Vznikla v roce 1997, kdy navázala na pětileté zkušenosti zakladatelů nabízených služeb. Od počátku svého vzniku se věnuje vedení účetnictví, ekonomickému, organizačnímu, účetnímu a daňovému poradenství, pro svoje klienty zajišťuje také účetní audit.