Co všechno dokážou CNC stroje

Co všechno dokážou CNC stroje

Jistě jste někdy postřehli termín „CNC stroje“, nejčastěji se s ním lze setkat v souvislosti s vrtáním a obráběním. Co to vlastně znamená a v čem jsou tyto stroje tak výjimečné? CNC je zkratkou anglického „Computer Numerical Control“ (počítačové číslicové řízení), v češtině lze použít ekvivalent „počítačem řízený obráběcí stroj“. Takový stroj využívá počítač k tomu, aby obráběl výrobek dle předem přesně stanovených NC programů.

Zkratka NC (číslicové řízení) se dříve využívala pro první programové stroje vyvíjené v Japonsku a USA v 50. letech minulého století. Řídil je jednoduchý systém s elektronkovými obvody, program byl ukládán na mechanickou paměť v podobě šablon nebo mechanických zarážek. Vše ovšem změnil příchod počítačů, který výrazně ulehčil programování, řízení stroje, a navíc umožnil uchovávání dat pro pozdější použití. Výroba se rázem stala kvalitnější, levnější a výkonnější, proto dnes na CNC stroje narazíme na každém pracovišti zaměřeném na strojírenskou výrobu.

Prakticky nepostradatelné jsou tyto zázračné stroje pro kovovýrobu. Poradí si totiž i s těmi nejmenšími detaily, které jsou pro tento obor zásadní, jeho přesnost je na setiny milimetrů. Naprosto klíčovým procesem v kovovýrobě je obrábění, při němž je odebíráním materiálu dosaženo požadovaného výrobku (obrobek). Tři hlavní obráběcí procesy jsou klasifikovány jako soustružení, vrtání a frézování. Soustružení je třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rotačních ploch, při kterém obrobek koná hlavní rotační pohyb a vedlejším pohybem soustružnického nože je opracováván. Na opačném principu funguje frézování, tedy strojní třískové obrábění kovů vícebřitým nástrojem. Hlavní rotační pohyb vykonává nástroj a obrobek pouze pohyb vedlejší. Posledním zmíněným procesem je vrtání. Při něm dochází k třískovému obrábění rotačním pohybem vrtáku. Ten koná jak hlavní řezný pohyb, tak vedlejší, tedy posuv.