Co vše může dělat stavební inženýr

Co vše může dělat stavební inženýr

Stavitelství je velmi široký obor, ve kterém je třeba nejrůznějších specializací a odborníků. Co dělá architekt nebo stavební dělník je většině lidí jasné, co však dělá takový stavební inženýr? Předně se jedná o vysokoškolsky vzdělaného odborníka, kdy se studium dělí podle specializací na pozemní stavby, dopravní stavby a vodní stavby. Dále podle odbornosti může stavební inženýr najít uplatnění jak v oblasti přípravy staveb, a to u projektování nebo v oblasti realizace jako stavbyvedoucí nebo si může založit samostatnou stavební firmu.

Konkrétněji tyto činnosti v přípravné fázi stavby mohou zahrnovat výběr subdodavatelských firem, jednání s nimi o cenách, materiálech, termínech i stavebních kapacitách. Mimo to i samotné zpracování výkresů a stavební dokumentace bývá na stavebním inženýrovi, který také rozhoduje o použitých materiálech nebo o technických zařízeních které budou součástí stavby. Při stavbě samotné poté může spolupracovat se stavbyvedoucími, kterým pomáhá řešit operativní problémy, případně rozděluje stavební činnosti a koordinuje je a zajišťuje zásobování stavby stavebním materiálem. Také kontroluje soulad stavebních prací s výkresovou dokumentací a s plánovanými termíny dokončení ale a hlídá kvalitu jednotlivých prací na stavbě.

Pod pojmem stavební inženýrství se tedy může skrývat celá škála činností. Například pokud si stavební inženýr, který vystudoval obor vodohospodářských staveb založí vlastní stavební firmu, tato firma může poskytovat vše od navrhování vodních děl, přes jejich realizaci, která zahrnuje zemní práce, někdy i demoliční práce až po takové činnosti jako je odbahňování rybníků.