Co vše musí umět kominík

Co vše musí umět kominík

Kominictví je velmi starým a velmi potřebným řemeslem, které lidé vždy potřebovali a potřebovat budou. Mít doma v zimě teplo a nevyhořet při tom, být v bezpečí před nebezpečnými spalinami, to vše můžeme právě díky práci kominíků. Ve středověku si lidé čistili komíny sami a až císař Rudolf II vydal dědičný patent pro výkon kominického řemesla. Od těch dob kominický cech prošel mnoha změnami v organizaci i v náplni práce a kolem roku 1900 začal mizet kvůli všeobecnému optimismu ve využívání elektrických a jiných zdrojů tepla, u kterých není třeba komín. V té době také bylo velmi snadné dostat se k živnostenskému listu jako kominík a řemeslo vykonávalo mnoho nekvalifikovaných lidí, kteří způsobili mnohá neštěstí.

Dnes, když chce někdo být kominík, musí získat výuční list na některé ze specializovaných škol a zařídit si i živnostenský list. Jedinou prací kominíka totiž není jen kontrolovat a vymetat komíny ale musí dokonale rozumět systému, jakým komín funguje, vyznat se v nákresech od architekta, znát zásady bezpečné práce, protože většinou pracuje ve velkých výškách ale i dokázat vysvětlit vliv své práce na úspory ve vytápění nebo v množství spalin. Tím však zdaleka potřebné schopnosti kominíka nekončí. Kominík se nesmí bát vzít do ruky základní nářadí pro zdění a betonování, umět klempířské práce, rozumět materiálům ze kterých se komíny staví a zvládnout všechny potřebné opravy a rekonstrukce. Kromě toho je nezbytné, aby rozuměl spotřebičům napojeným na komín, zvládl posoudit jejich technický stav a jeho umístění a připojení na komín.

Kominík tedy musí být velmi šikovný a v podstatě multifunkcí, při opravách využije základy zednické práce i klempířství, ovšem jeho hlavní náplní práce je kontrola spalinových cest, popřípadě jejich revize a pokud zjistí problém, měl by ho umět efektivně a bezpečně vyřešit. K nejčastějším a neúčinnějším opravám patří vložkování komínů. Další častou opravou při nedostatečné šířce komínového průduchu je potom frézování komínů. Našlo by se ještě mnoho dalších schopností a prací, které by měl kominík ovládat, a právě proto je nezbytné, aby byl ve svém oboru správně a řádně vyučen a rozuměl všemu co dělá.