Bez naší pomoci hasicí přístroj požár neuhasí

Bez naší pomoci hasicí přístroj požár neuhasí

S hasicími přístroji se setkáváme prakticky na denním pořádku. Vidíme je ve školách, obchodech nebo třeba kancelářích. I když o jejich přítomnosti víme, to, že bychom je někdy museli použít, si většinou neumíme představit. Bereme je zkrátka jako povinné vybavení veřejných prostor. Z nějakého důvodu máme totiž tendenci nebezpečí vzniku požáru nebrat příliš vážně. Nikdy však dopředu nevíme, kdy se do takové situace dostaneme a hasicí přístroj budeme nuceni použít.

Pokud se někdy ocitneme u požáru, měli bychom jednat rychle a efektivně. Pokud hoří celý dům, hasicím přístrojem to asi nezachráníme, nicméně někdy jím taky můžeme odvrátit možnou katastrofu ještě v zárodku.

Abychom se mohli pokusit oheň uhasit, musíme se k němu nejdříve dostat. I tady však existují pravidla, kterými bychom se měli řídit a dbát na vlastní bezpečnost. K požáru bychom například měli vždy přistupovat po větru. V opačném případě by nás mohl spalující žár zranit, nebo nám minimálně znemožnit dostat se dostatečně blízko. Pokud hoří v uzavřené místností, je dobré k požáru přistupovat ode dveří, abychom v případě, že se nám nepodaří oheň uhasit, měli možnost rychle prostor opustit.

Každý hasicí přístroj by měl být vybavený štítkem s obrázky znázorňující způsob použití. V případě krizové situace však můžeme zazmatkovat a na prohlížení návodu nedbat. Je proto dobré znát alespoň základní informace k použití přístroje. Hasicí přístroj odjistíme tím, že strčíme prst do otvoru zajišťovacího kolíku, který trhnutím odstraníme. To zajistí odjištění páky ventilu a my můžeme začít hasit. Některé hasicí přístroje jsou navíc uvnitř vybavené tlakovou patronou. U těch bychom měli po odjištění zajišťovacího kolíku ještě udeřit rukou na vyznačený úderník a počkat zhruba 5 sekund, než se nádoba správně natlakuje.

Hasicí přístroj bychom nikdy neměli obracet dnem vzhůru. Přístroje jsou totiž vybaveny stoupací trubkou a jsou funkční maximálně do náklonu 30 stupňů. Problém může nastat také při hašení přístroji určenými na jiné typy požárů. Požáry a hasicí přístroje jsou totiž rozděleny do jednotlivých tříd podle toho, jaké skupenství zrovna hoří, tedy jestli se jedná o plyn, kapalinu nebo třeba pevnou látku. Rozhodně to však neznamená, že musíme mít doma pět typů hasicích přístrojů najednou.

S výběrem a nákupem hasicích přístrojů nám mohou pomoci ve specializovaných obchodech, kde se prodejem hasicích přístrojů zabývají. Kromě nového sortimentu prodejny také často nabízejí kompletní služby fire-tech, tedy prodej, servis a kontrolu hasicích přístrojů.