Rodinná firma s dlouhou tradicí

Rodinná firma s dlouhou tradicí

Kominictví Bělina je rodinná firma s dlouhou tradicí. Tomáš Bělina, její zakladatel, má v oboru více než třicetiletou praxi. Objednat si tady můžete kominické práce a revize spalinových cest. Firma je členem cechu kominíků Praha i společenstva kominíků České republiky a dbá na vysokou kvalitu odvedené práce.

U Bělinů si můžete objednat čištění a kontrolu komínů. Čištění se provádí klasickým způsobem, kdy je čistící nářadí spuštěno ústím komína dolů a potom zpět vytaženo, nebo kartáčem na ohebné tyči z vybíracích dvířek. V dnešní době se používají i nové technologie, které usnadňují práci, jsou to různé vysavače a frézky. Kontrola spalinových cest je dána zákonem, musí se provádět jednou ročně a každý majitel aktivního komínu by ji měl využít už kvůli sobě. Pravidelná péče o komín přináší bezpečí celé rodině, která dům s komínem obývá.

Při kontrole komína kominík posoudí, zda jsou hořlavé konstrukce, materiály a předměty v bezpečné vzdálenosti od komína a zda je samotný komín provozuschopný a bezpečný. Důležité je také zjistit, zda je ke všem vymetacím, čistícím a kontrolním otvorům dobrý přístup. Když je komín vyčištěn a zkontrolován, kominík o tom vydá písemnou zprávu. Jestliže jsou zjištěny nějaké závady, majitel se o nich dozví a dostane i návrh na jejich odstranění.

Pokud je potřeba provést rekonstrukci komína, dělá se vložkování. Ústím komína se spustí komínová vložka a spojí se s připojovací tvarovkou tak, aby otvor v komínové vložce těsnil. Podle typu spotřebiče a druhu paliva se používá k vložkování různý materiál.

Jestliže je potřeba komín rozšířit, jeho majitel si objedná frézování. Dělá se většinou tehdy, když se do domu koupí nový spotřebič, který vyžaduje větší průměr komína. Komínová fréza je hlava s ocelovými řetízky, která se do komínového průduchu spouští shora až na dno a postupně se vytahuje zpět nahoru. Ocelové řetízky při rotaci obrušují vnitřní stěny komína a průduch zvětšují. Aby se předešlo případným škodám, frézování provádějí dva pracovníci. Jeden obsluhuje frézu a druhý jednotlivé úseky, kudy prošla fréza, kontroluje. Kdyby zjistil, že se nástroj odklonil, práce se musí zastavit.

To ale není všechno, co firma Bělina může nabídnout. Inspekční kamerou pořizuje dokumentaci spalinové cesty, staví nové komíny a připojuje k nim spotřebiče.