Kam školník nemůže, musí správa budov

Kam školník nemůže, musí správa budov

Každá budova má nějakého svého správce tedy někoho, kdo se o ni stará a zajišťuje v ní potřebné opravy a úpravy. Představme si to jako školníka ve škole. Kdykoliv se ve škole něco porouchá, zavoláme školníka. Ten má na starosti udržovat v budově školy pořádek, čistotu a zajišťovat drobné opravy a úpravy ve škole a jejích přilehlých prostorách. Na úklidové činnosti, které jsou spojeny s udržováním pořádku, buď dohlíží, popřípadě pokud jsou menšího rozsahu, vykovává je sám. Dále kontroluje bezpečnostní opatření a dodržování domovního řádu, zkrátka je to pán, který se o celou budovu stará, jako by byla „jeho vlastní“.

Pokud bydlíte v rodinném domě, tak si tyto věci většinou zajišťujete sami a pozici takového správce zastává třeba hlava rodiny. Ve větších domech jako jsou domy panelové a cihlové, kde se nachází více bytů, je to se správou už trošku složitější. I přes to, že má každá budova nějakého majitele, ne vždy na tuto funkci stačí, protože má zpravidla ještě jiné zaměstnání a mnohým věcem, co se týče údržby a správy budovy, ani nemusí rozumět. V tomto případě se dá najmout firma, která se o správu budovy bude starat. Tato firma se potom souborem činností, které vykonává, snaží zajistit bezproblémový chod budovy a měla by odstraňovat překážky, které by lidem, kteří bydlí v této budově, mohli způsobovat nějaké problémy v jejím užívání. Funguje to většinou tak, že se uzavře smlouva mezi externí firmou a vlastníkem budovy a mezi nájemníky či vlastníky bytů se potom rozpočítá určitá částka, kterou firmě pravidelně platí- zpravidla jednou měsíčně. Na oplátku potom v případě potřeby mohou firmu kdykoliv kontaktovat a obrátit se na ni, pokud se v domě něco stane.

A co vše má taková správa budov na starost? Stará se o běžnou údržbu budovy, aby zabránila případnému vzniku závad, zastává drobné řemeslné práce jako malování či jiné úpravy, případně řemeslné práce většího rozsahu jako je omítání budov, výměna oken a další činnosti, bez kterých by se chod žádné budovy dlouhodobě neobešel.