Bydlet ve vlastním nebo v družstevním?

Bydlet ve vlastním nebo v družstevním?

Zdálo by se, že u nás převládají byty v osobním vlastnictví, stále však existují stavební bytová družstva, která se věnují výstavbě nových bytů. Zájemci o družstevní formu bydlení se sice musejí smířit s tím, že vlastníkem jejich bytu je právnická osoba, v tomto případě družstvo. To disponuje všemi výhodami a povinnostmi, spojenými s vlastnictvím nemovitosti. Platí daň z nemovitosti, může byt zastavit a vzít si úvěr. Obyvatel bytu není uveden v katastru nemovitostí, má jen koupený družstevní podíl, který je spojený s nájemní smlouvou na dobu neurčitou. Svůj podíl může převést na jinou osobu, která splňuje podmínky stanov bytového družstva, a představenstvo družstva nemůže v prodeji družstevního podílu bránit. Když však bude chtít družstevník svůj byt pronajmout, může narazit. Je jen nájemcem bytu, pronajímatelem je bytové družstvo, a to musí s případným podnájmem souhlasit. Když družstevník hrubě porušuje svoje povinnosti vyplývající z nájmu, může družstvo dokonce přistoupit k jeho vyloučení. Družstevní podíl se nedá zastavit, nelze na něj získat hypotéku.

Družstevní vlastnictví má však i svoje výhody. Rozdíl v ceně mezi srovnatelnými byty v družstevním a osobním vlastnictví je až třicet procent. Pro některé rodiny to může být zajímavé a členství v bytovém družstvu pro ně bude lepší než bydlet v klasickém nájmu. Družstevní byt lze navíc získat mnohem rychleji než byt v osobním vlastnictví, odpadá totiž provedení změny v katastru nemovitostí. Převod družstevního podílu může proběhnout rychle, bytové družstvo nemá v tomto směru žádnou rozhodovací pravomoc. Navíc neexistuje veřejně dostupný důkaz o tom, že ke změně došlo. Nemusí o tom vědět rodina, ani věřitelé.

 

Developeři výhodu družstevního bydlení obrátili v přednost a stavějí nové byty pro ty, které by na hypotéku nedosáhli. Nový družstevní byt se tak dá pořídit za 20 až 30 procent kupní ceny. Nový družstevník ho získá za členský vklad, zbytek doplácí v nájemném. Družstvo se o svůj majetek stará, má svoje prověřené dodavatele i správce a členům tak odpadne mnoho starostí.