K odbornému překladu se hodí dodat i doplňující informace a podklady

K odbornému překladu se hodí dodat i doplňující informace a podklady

Překlady odborných textů jsou velmi náročnou disciplínou. Jisté přitom je, že pokud sami dokonale neovladatelné oba jazyky, jejichž překlad potřebujete, bez zkušeného překladatele se neobejdete. Nechcete přece svým obchodním partnerům předložit špatně formulovanou smlouvou, dát k výrobku nesrozumitelný návod nebo na svých zahraničních stránkách působit, jako když se neumíte vyjadřovat. Zvlášť u odborných textů, například z oblasti strojírenství, práva nebo jiného úzce specializovaného oboru je třeba si velmi dát záležet na výběru vhodného překladatele, který má s tímto oborem zkušenosti a rozumí odborným termínům.

Výběr správného překladatele je půlka úspěchu, aby však byl text přesně podle vašich představ, je vhodné, když částečně překladateli ulehčíte práci. Vždy je dobré dodat alespoň obecný kontext čeho se bude text týkat, aby překladatel věděl, zda má na něj zkušenosti. Také překladateli neváhejte sdělit co nejvíce informací o překladu, kde bude použit, zda je o reklamní text, návod, pro koho je určen. Nebojte se přidat terminologický slovník nebo glosář, kde uvedete často používané termíny ve vaší firmě nebo vašem oboru. Nejčastěji se jedná o tabulku v Excelu, kde je v jednom sloupci odborný termín a ve druhém jeho překlad podle vašich zvyklostí. Díky tomu získáte jistotu, že ve vše h překladech budou použité stejně výrazy pro daný odborný termín.

Odborné překlady jsou náročné a proto očekávejte, že od překladatele obdržíte celou řadu doplňujícího otázek a překlad zabere určitý čas. Naopak byte se měli divit, pokud nebude mít žádné otázky. Na vše odpovězte co nejpodrobněji a nejlépe, záleží na tom kvalita vašeho překladu. Také pokud jste odborníkem ve svém oboru neváhejte překladateli terminologii vysvětlit. Na čem je také třeba se domluvit ještě před překladem jsou zkratky a zda je třeba je překládat. Překladatelské služby nabízí Ing. Karel Plaček CSc. Zaměřuje se na překlady z němčiny a nabízí překlady běžných i odborných textů.