Pití kohoutkové vody má jen samé výhody

Pití kohoutkové vody má jen samé výhody

Kohoutková voda v České republice se řadí k jedněm z nejkvalitnějších v Evropě. Je zdravotně zcela nezávadná a podléhá přísným kontrolám kvality, a to ještě v mnoha parametrech přísnějším, než je tomu u balené vody. Například Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) provedou ročně více než 100 000 rozborů vody. Voda z vodovodu navíc díky nižšímu obsahu minerálních látek méně zatěžuje naše ledviny. Vědci také zjistili, že balená voda v PET lahvích obsahuje mikro plasty. To voda z kohoutku je i ideálně “skladovaná” v chladu a temnu vodovodního potrubí a vždy ji máte doma čerstvou. Jako by tyto důvody nebyly dostatečné, 1 litr kohoutkové vody je asi 150krát levnější než 1 litr balené vody. Další nepopiratelným plusem je také ekologická stránka věci, kdy nejen, že neprodukujete plastový odpad, ale odpadá také energeticky náročná výroba plastu, přeprava lahví kamiony, potřeba skladování a likvidace ekologického odpadu.

Pokud byste snad měli podezření na změněnou kvalitu vody, můžete velmi snadno kontaktovat zákaznický servis vaší vodárny. Pokud má voda po napuštění mléčný zákal, který po chvilce vyprchá, není třeba se bát. Je tvořen rozpuštěným vzduchem, sám vyprchá a neovlivňuje nijak kvalitu vody. Pokud jde voda cítit po chloru, také není zdravotně závadná, Chlor se používá pro čištění vody a její dezinfekci a jeho množství je pečlivě hlídáno, aby byla jeho koncentrace velmi nízká, zdravotně nezávadná a v souladu s požadavky hygienické služby. Vodovody a kanalizace Kroměříž zajišťují chemické analýzy, mikrobiologické a biologické analýzy rozboru na stanovení kvality vody. Provádí kvalifikovaný, objektivní a nezávislý rozbor vzorků vod jak z vodovodů pro veřejnou potřebu také i pro individuální zásobování (studny) dále rozbory odpadních vod z malých i velkých čistíren odpadních vod.