Kdo může čistit komín?

Kdo může čistit komín?

Požár domácnosti nebo dokonce celého domu může způsobit špatná péče o komín a spotřebiče, kterými topíme. Pravidelné údržbě je proto třeba věnovat pozornost ve vlastním zájmu. Na čištění, kontrolu a revizi spalinových cest dokonce pamatuje zákon, který přesně upravuje kdy a kdo by měl komín čistit.

Samozřejmá je revize spalinové cesty po dostavění domu nebo po stavebních úpravách, například po výměně vložky nebo po přechodu na jiný druh paliva. A co se pod spalinovou cestou chápe? Je to dutina, kterou se spaliny odvádějí do volného ovzduší, to znamená komíny od kotlů na pevná, plynná a kapalná paliva. Nejsou to vývody přes fasádu od plynových přímotopů, umístěných pod okny.

Čištění a revizi spalinové cesty mohou provádět kominíci, kteří jsou v tomto oboru vyučeni a mají k této činnosti potřebné znalosti. Komín, vedený od kotle nebo kamen na pevná paliva o výkonu do 50 kW, dieselagregátu nebo kotle na plynná paliva, u něhož je součástí spotřebiče, si podle zákona může vyčistit každý sám. Je na něm, jestli si na takový úkon troufne.

Revizi spalinové cesty provádí revizní technik.  Každý kominík není oprávněn pouze na základě výučního listu k revizní činnosti. Musí splnit další požadavky, mít předepsanou délku praxe a složit další odborné zkoušky. Když jsou při čištění komína nebo při jeho kontrole zjištěny nějaké nedostatky, které nelze hned odstranit, musí se do deseti pracovních dnů ohlásit na stavební úřad nebo pracoviště hasičů.

Po vyčištění nebo kontrole komína o tom revizní technik nebo kominík sepíše zprávu. Záznam o čištění by měl udělat i majitel domu, který si komín čistil svépomocí.

Jestliže má kotel na pevná paliva výkon do 50 kW a využívá se celoročně, komín se musí čistit alespoň třikrát do roka, dvakrát ročně při sezónním provozu. Dvakrát do roka mají povinnost čistit komín majitelé kotlů na kapalná paliva, jednou ročně na plynné palivo. U všech druhů kotlů by měla jednou ročně proběhnout kontrola. Komíny s připojenými spotřebiči s výkonem nad 50 kW a na pevné palivo se čistí dvakrát za rok, se spotřebiči na kapalné nebo plynné palivo jednou ročně.

Žijete li  v severních Čechách, pro kvalitní kominické služby se obraťte na kominictví Děčín, které provozuje Roman Picka. S jeho firmou se požáru bát rozhodně nemusíte.