Zemědělské služby

Zemědělské služby

Česká republika je tradičně zemědělskou oblastí. Po mnoho staletí u nás tato odvětví hospodářství rozvíjí svou tradici a dnes jsou naše výnosy z tohoto sektoru srovnatelné se zbytkem Evropy.  Pro zemědělství u nás panují ideální přírodní podmínky, mírné klima, dostatek srážek a vhodné druhy půd. Více než 50 % celkové rozlohy našeho malého státu tvoří právě zemědělské půdy.

Nejzákladnějším odvětvím zemědělské výroby je rostlinná výroba, která se zabývá pěstováním rostlin a její produkty slouží nejen k výživě lidí ale i hospodářských zvířat nebo jako průmyslové suroviny. Ze všech zemědělských produktů lidé využijí asi jednu čtvrtiu, zbytek najde využití právě v živočišné výrobě, jako krmiva a stelivo a malá část obohacuje půdu ve formě hnojiv.

Nejvíce se u nás pěstují obiloviny, a to hlavně díky tomu, že jsou poměrně nenáročné na pěstování a poskytují vysoké výnosy. Obilniny také mají velmi široké využití ať už na zpracování mouky, jako krmiva nebo podestýlky. V poslední době se stále více rozmáhá pěstování průmyslových plodin, především olejnin v čele s řepkou olejnou. Další nezanedbatelnou tradiční plodinou je řepa cukrovka, která je svým podílem třetí nejpěstovanější zemědělskou plodinou.

Pro ČR je také velmi typické, že vysoké procento zemědělských podniků je ve vlastnictví právnických a fyzických osob a velký je také podíl družstev a podniků. Rozsáhlá část půdy u nás se také pronajímá. Právě proto jsou u nás velmi rozšířené společnosti, které nabízí zemědělské služby, jako je zapůjčení a opravy zemědělských stojů a techniky, samotnou sklizeň, lisování, sečení, svoz nebo setí plodin. Mnoho firem se také zabývá prodejem zemědělských produktů.