Nejen hezký, ale i zdravý dům

Nejen hezký, ale i zdravý dům

Pokud se rozhodneme postavit si dům, řešíme z pravidla tři věci: pozemek, dům a peníze. Nejdříve se rozhodujeme, jestli si chceme, nebo můžeme, vzít hypotéku, později sháníme pozemek a nakonec se těšíme nad projektem samotného domu. Tyto tři věci jsou sice nejvíce viditelné, ale rozhodně nejsou jediné, které bychom měli před stavbou domu řešit.

Spousta z nás touží po krásné zahradě kolem domu. Někteří si na její zhotovení najímají zahradní architekty a zahradníky, jiní to berou jako své hobby a celou finální podobu od základního projektu až po zasetí poslední rostlinky, si dělají sami.

Pořád se však díváme pouze na jakési „pozlátko“. Podobně jako se někdo zabývá půdním zevnějškem, zabývá se někdo také tím, co je pod povrchem půdy. Odborníci na geologické práce potom například provádějí inženýrsko geologické průzkumy pro stavby. Tedy na rozdíl od zahradníků a zahradních architektů, kteří se starají o to, aby byla naše zahrada hezká, geologické práce dokáží předem odhalit rizika, která mohou ohrozit náš dům či jeho obyvatele.

Vzhledem k tomu, že pojem „inženýrská geologie“ je pojmem velmi obecným, můžeme si ho rozdělit ještě na několik podkategorií. Každá kategorie se potom stará o trošku něco jiného.

Každý dům musí mít svoji základovou desku. Geologický průzkum nám ji pomáhá vybrat. Tento průzkum je nezbytný ve svažitých terénech a tvoří podklady pro statika. Takový přesný statický výpočet nám totiž umožní ušetřit až 60 % nákladů na základy domu, a to díky správné volbě typu základu a základovou deskou.

Takzvaný radonový průzkum potom zase určí, jaký způsob ochrany proti radonu je třeba zvolit. Tento průzkum by měl být nezanedbatelnou součástí příprav na stavbu, jelikož je důležitý pro zdraví budoucích obyvatel.

Hydrogeologický průzkum se zabývá vodou pod zemí. Odpoví nám tedy na otázku, jestli podzemní voda může nebo nemůže ovlivnit základy stavby. Prozradí nám také, v jaké hloubce se voda nachází a zda je pro dům využitelná.

A nakonec biolokační průzkum. Tento průzkum se podobně jako radonový stará o zdraví budoucích obyvatel domu. V ploše základů totiž najde geopatogenní zóny, které mohou trvale negativně ovlivňovat zdraví obyvatel domu. Díky lokalizaci takových zón již při začátku stavby, můžeme základy domu posunout o několik metrů a toto riziko tak odstranit.

Při stavbě domu je důležité myslet nejen na jeho estetickou stránku a finance, ale zejména také na to, aby lidé, kteří v něm budou bydlet, nebyly zdravotně ohrožováni.