Městské lesnictví a stromolezci

Městské lesnictví a stromolezci

Kdysi většinu území Evropy pokrývaly hluboké a divoké lesy. Příroda byla ponechána sama sobě a lidé byli rádi, když si pro sebe získali malou mýtinu, kde mohli hospodařit. S rostoucí populací a rozvojem společnosti pro sebe lidé potřebovali stále více místa a lesy postupně káceli, vypalovali a nahrazovali poli a pastvinami pro zvěř. Dnes je většina krajiny takzvaně kulturní, ovlivněna člověkem a původní hluboké lesy se dochovaly pouze na několika málo místech. Ovšem lidé potřebují být obklopeni přírodou, pohled na věčnou šeď města je deprimující, a proto v každém městě i obci najdeme mnoho parků a alejí. Tyto stromy však není možné nechat růst jen tak, je třeba o ně pečovat, upravovat je do požadovaných tvarů a nebezpečné větve zastřihávat, aby nedošlo k úrazu.

Péče o městskou zeleň, správa parků a veškerá úprava stromů je práce arboristů. Arboristika je věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty v urbanizovaném prostředí. Arboristice se někdy také říká městské lesnictví. Péče o dřeviny zahrnuje odborné ošetření stromů, od výsadby nových stromků včetně další péče přes všechny druhy řezů mezi které patří bezpečnostní, redukční, stabilizační a tvarovací řezy až po instalace bezpečnostních vazeb až po kácení a odstranění pařezů.

Kromě zjevného přehledu o stromech a městských porostech, arborista také často pracuje ve výškách a musí proto mít potřebné certifikáty a zkoušky pro výkon této práce. Ty se rozlišují na technika, stromolezce a konzultanta. Ke každé certifikaci je třeba rozdílná úroveň znalostí a zkušeností včetně bezpečného pohybu a práce v koruně stromu za použití lanových technik.