Kdy můžeme potřebovat zemní a výkopové práce?

Kdy můžeme potřebovat zemní a výkopové práce?

Pokud stavíme dům, budeme potřebovat firmu na zemní a výkopové práce. Můžeme mít ten nejlepší projekt domu, veškerý materiál na stavbu i skvěle vymyšlený interiérový design, nicméně bez toho, abychom před stavbou upravili terén a připravili základovou desku, nemáme jednoduše na čem stavět.

Prakticky cokoliv, co se rozhodneme na našem pozemku vystavět, ať už se jedná o dům, zahradní domek či bazén, nemůžeme je zkrátka jen „položit“ na trávu. Musíme také zasáhnout do půdy, která bude pod ním. Zatímco některé výkopové práce zvládneme i s ručním nářadím, jiné už si žádají těžkou techniku. Pokud si vybíráme firmu na zemní práce, měli bychom se ujistit, že její práce zahrnují veškeré potřebné služby, které by měly být součástí zemních prací. Kromě potřebných strojů, jakými jsou například pásové bagry, by nám měla firma zajistit také demolici a autodopravu.

Než se pustíme do úpravy terénu, je někdy nutné provést demolici starých budov, které se na pozemku nachází. Po demolici nám na pozemku vznikne přebytečná suť, kterou je třeba odvézt. K tomu poslouží zmíněná autodoprava. Dělníci naloží suť do velkých kontejnerů na nákladní auta, která ji poté odvezou a zlikvidují. Následují terénní úpravy, které pozemek připraví na pokládku základové desky a na následné využití okolí domu. Také zahrada si totiž žádá upravený terén.

Zatímco zemní práce upravují podmínky pozemku pro vznik nové stavby, terénní práce mění vzhled, vlastnosti, případně účel využití pozemku. Terénní práce se mohou provádět buď samostatně, nebo v návaznosti na demolice. Při těchto pracích se jednoduše mění vzhled a rozprostření pozemku. Jedná se především o rovnání či svahování terénu, přemisťování zeminy, sejmutí nebo rozprostření ornice, výstavby zpevněných ploch a výstavby či úpravy komunikací.

Součástí přesunu zeminy jsou takzvané výkopové práce. Převážně se jedná o výkopové a zahrnovací práce, hloubení rýh pro inženýrské sítě, výkopy pro vodovody, plynovody, kanalizace, případně pro bazény, jezírka či sklepy.