Není komín jako komín

Není komín jako komín

Moderní komíny mají dobrý tah, nabízejí komfort při údržbě a splňují ty nejpřísnější požadavky na bezpečnost. Komíny nad novostavbami a staršími domy vypadají skoro stejně, nově postavené ale mají složitější konstrukci, která odpovídá zvýšeným bezpečnostním nárokům na odvod spalin mimo dům. Nesmí se snižovat výkon a účinnost topidla a zároveň zvyšovat spotřeba paliva. Moderní komín musí splňovat požadavky příslušného evropského standardu.

Jednovrstvé komíny z kamene a nebo cihel jsou vhodné pro spalování tuhých paliv, dřeva, uhlí a koksu. Spaliny mají vysokou teplotu převyšující 200 °C. Spaliny z plynových kamen, plynových a olejových kotlů mají teplotu nižší, pod 160 °C, a jsou více vlhké. Páry se v chladnější části komínu, na půdě a pod střechou, srážejí a vsakují do zdiva, a protože obsahují agresívní látky, narušují zdivo. Malta a cihly se rozpadají a komínový průduch může být zasypaný drolícím se zdivem. Spaliny potom vnikají do interiéru a mohou mít negativní vliv na zdraví obyvatel domu. Když nedojde k zásahu a nápravě, porušená komínová konstrukce může způsobit vážnou škodu na majetku, zdraví a životě osob a přispět ke zřícení celého domu. Pro se komíny upravují vyvložkováním. Vložky zabrání styku spalin se zděným komínovým pláštěm a ochrání konstrukci. Proto se při stavbě nového komína nebo při jeho rekonstrukci uplatňují třívrstvé systémy. Vnitřní vrstva je z keramiky nebo nerezové oceli, střední z tepelné izolace nebo skelné vaty a třetí z komínových tvarovek, vyrobených z odlehčeného betonu nebo pálené hlíny. Tvarovky mají různý počet a tvar otvorů, v rozích svislé větrací otvory, které ústí do komínové hlavy.

Kontrolu komínu musíte svěřit kominictví, které provede revizi spalinové cesty. Údržbu komínu není radno podceňovat, pozvat odborníka se určitě vyplatí.