Jak vypadá komplexní dodávka vzduchotechniky

Jak vypadá komplexní dodávka vzduchotechniky

Pořízení vzduchotechniky a klimatizace si žádá poměrně vysoké náklady. Přitom se bez nich mnoho staveb neobejde. Především velké komplexy, které nemají možnost přirozeného větrání, jako jsou nemocnice, jídelny, výrobní haly nebo obchodní centra musí být opatřeny vzduchotechnikou. Její základní funkcí, jak už název napovídá, je úprava vzduchu – odvod vydýchaného odpadního vzduchu ven a přívod čerstvého vzduchu o místnosti. Díky moderním technologiím však může být vzduch zároveň upravován, chlazen nebo trochu ohříván klimatizací, obohacován nebo ochuzován o vzdušnou vlhkost. Nové stavby mají navíc velmi vysoké požadavky na zateplení a na to, aby nikudy neunikalo teplo, v takovém případě je však nezbytné do budovy někudy přivádět čerstvý vzduch. V posledních letech se vzduchotechnika začíná uplatňovat i v domácnostech a v pasivních domech.

Na vzduchotechniku je třeba myslet hned v začátku projektu a ideální je, ji kompletně vložit do rukou jednoho spolehlivého odborného dodavatele. Vyhnete se tak nedorozuměním při jednání s více dodavateli. Cena za vzduchotechniku vždy závisí na konkrétních podmínkách budovy a je vždy kalkulována samostatně. Dodávka vzduchotechniky začíná nakreslením projektu, podle kterého se objednají, nebo vyrobí přímo na míru prvky vzduchotechniky od potrubí až po strojní zařízení. Jakmile jsou všechny prvky vzduchotechniky nainstalovány je třeba změřit hodnoty průtoku vzduchu nebo hlučnosti zařízení a porovnat je s hodnotami projektovanými a s požadavky hygienických směrnic. Tyto hodnoty se zaznamenají do předávací dokumentace, která slouží jako podklad pro kolaudaci. Měla by obsahovat také návod k obsluze a údržbě zařízení. Provoz zařízení je poté pravidelně kontrolovat.