Jak se správně starat o výtah v bytovém domě?

Jak se správně starat o výtah v bytovém domě?

S výtahy se dnes setkáváme takřka na každém rohu. Nedílnou součástí vybavení jsou výtahy ve veřejných budovách jako jsou úřady, obchodní centra či nemocnice. Chybět by však neměly ani ve školách či vícepatrových kancelářských objektech. Kde naopak výtahy být nemusí, jsou bytové domy. Tedy alespoň ty, které nemají více než čtyři obyvatelné nadzemní podlaží. Pro domy, které převyšují pět nadzemního podlaží, kde se nachází vstupy do bytů, je výtah povinností na základě Vyhlášky o technických požadavcích na stavby.

Zatímco někteří si v rámci pravidelného pohybu rádi pár pater vyšlápnou po svých, jiní bydlení ve vyšších patrech bez zabudovaného výtahu zásadně odmítají. Důvodů může být pochopitelně hned několik. Většina žen se děsí pravidelného vynášení těžkých nákupních tašek do vysokých pater, někteří lidé zase nechtějí slevit ze svého pohodlí a jiní mají zdravotní problémy, které jim namáhavou chůzi do schodů znemožňují. Pro majitele bytových domů je tak zpravidla výhodné výtah v domě postavit. Minimálně proto, aby tak rozšířili základnu potenciálních nájemců či kupců svých bytů. Ale pozor, nebude to bez práce. Výtah totiž nestačí jen postavit, je nutné jej také udržovat v provozuschopném stavu.

Za technický stav výtahu v bytovém domě je zodpovědný primárně provozovatel celé nemovitosti, tedy majitel bytového domu. Na něm je, aby udržoval výtah v provozuschopném stavu a zajistil jeho pravidelné servisování. Abychom se totiž vyhnuli případným poruchám při užívání výtahu, které mohou být pro cestující opravdu nepříjemné, je třeba výtah nechávat v pravidelných intervalech kontrolovat a přezkušovat. Zatímco v záruční lhůtě nám servis provádí zpravidla dodavatel výtahu, po jejím vypršení si musíme najít servisního technika sami. V těchto případech je dobré nechat si vypracovat více nabídek a po zvážení všech pro a proti se rozhodnout, která je pro nás nejvýhodnější. Obzvláště v případě, že majitel sám v bytovém domě nebydlí je potom dobré informovat obyvatele bytového domu o tom, kdo je v domě kontaktní osobou pro servisní firmu a komu mají nezvyklé projevy výtahu hlásit.

Rozsah údržby výtahu se liší zpravidla podle typu výtahu a rozsahu servisní smlouvy. Neexistuje proto univerzální návod na to, jak často si servisní firmu pozvat. Tyto aspekty je třeba zvážit ještě před koupí výtahu, jehož správně zvolený typ nám také může mnoho starostí ušetřit. Na prvním místě by však měla být v každém případě bezpečnost. V rámci běžné kontroly se tak seřizují zejména bezpečnostní komponenty jako jsou šachetní a kabinové dveře, strojovna či prohlubeň výtahu. Provozní prohlídka je ze všech nejčastější a nejméně náročná. Jedná se především o vizuální kontrolu a prověření správnosti funkce výtahu. Takzvaná inspekční prohlídka je potom prováděna jednou za šest let a provádí ji nezávislý inspekční orgán. Odborné zkoušky by potom měly výtah čekat každé tři roky.