Havárie nemají jen automobily

Havárie nemají jen automobily

Některé věci doma běžně používáme, aniž by nás vůbec napadlo, že se s nimi může něco stát, nebo že mohou přestat fungovat. Když si koupíme nějaký nový spotřebič, schováme si od něj paragon, protože je nám jasné, že se dřív nebo později může pokazit. Podobně je tomu i s oblečením nebo s elektronikou. Co ale taková voda, topení nebo plyn?

To, že když zvedneme páčku u umyvadla, začne z kohoutku téct voda, nebo že když otočíme kolečkem u radiátoru, topení přidá na intenzitě, bereme jako samozřejmost. Co když ale voda jednoho dne přestane téct? Co když jindy žhnoucí radiátor bude na dotek úplně chladný a otočení kolečkem nám najednou nepomůže? A nebo ještě hůř, co když se nám z ničeho nic objeví na stěně mokrá, rychle se zvětšující skvrna?

Podobně jako existuje havarijní služba pro automobily, existuje také havarijní služba pro poruchy vodovodních rozvodů, kanalizace či plynu. Takovéto havárie, i když tak na první pohled možná nevypadají, jsou velice vážným problémem a vyžadují okamžité řešení. Pokud bychom nad podobnými situacemi mávli rukou, mohlo by to mít vážné následky nejen v podobě škod na majetku, ale v závažnějších případech také ohrozit životy osob. Čím delší doba od vzniku havárie uplyne, tím větší jsou pozdější škody.

Poruchová služba je k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu. V případě, že na havarijní službu zavolá více lidí současně, je na pracovníkovi havarijní služby, aby vyhodnotil, jak akutní jsou jednotlivé případy a v jakém pořadí je nutné je řešit. Většinou je však havarijní služba k dispozici prakticky ihned po zavolání a vyšle k nám odborníky. Pracovníci havarijní služby potom na místě zjistí příčinu poruchy vody, plynu nebo topení, zastaví přívod vody, plynu či elektřiny a provedou nejnutnější opravy. Teprve poté se začne zjišťovat rozsah poškození a navrhne se patřičná oprava. Od této chvíle už si můžeme vydechnout a vše začít řešit v klidu, největší katastrofě je totiž zabráněno.