Chladit potraviny, víno a ventilovat vzduch

Chladit potraviny, víno a ventilovat vzduch

Ve výrobě, v provozu i běžném životě je často třeba regulovat teplotu, protože ta, kterou nám nabízí příroda, nám vždy nevyhovuje. Jednou ze společností, která se specializuje na chladící zařízení a tepelné výměníky, je Novaterm se sídlem v Chocni. Veškerá zařízení navrhuje a projektuje na míru podle požadavku zákazníka, z kvalitních komponentů a materiálů. Jednou ze zásad, která se při vývoji zařízení dodržuje, je ekonomika provozu a minimalizace provozních náplní.

Chladící zařízení odebírají pekárny, teplo se odvádí například ze stěn hnětače těsta, chladí se voda do těsta, pekařské polotovary se skladují v zmrazovacích boxech, chladící a klimatizační zařízení se používá i pro skladování dalších surovin. Teplo z hnětačů se odvádí vodou z chladícího okruhu, voda prochází kontinuálními směšovači vody a chladí se před zamícháním do těsta, přesně podle technologických postupů. Chladící zařízení můžeme najít ve vinařských závodech. Vinný mošt a rmut se podle potřeby ohřívá nebo ochlazuje, všechny přístroje umožňují provádět řízené kvašení,vymrazování a fermentaci vína. Už hotové víno se často prodává přímo ze sudů. Vinotéky si proto pořizují chladící kondenzační jednotky, aby bylo víno přechováváno při určité teplotě, nepodléhalo zkáze a zachovalo si svou kvalitu. Potraviny a suroviny na výrobu jídla se ukládají do chladírenských nebo mrazírenských boxů, kde jsou uchovávány při teplotách od 10 do -32 ºC. Boxy mohou mít různou podlahu, tloušťku izolace a typ dveří, mohou být vybavené systémem regálů z hygienicky nezávadného materiálu.

V obytných místnostech, kancelářích, restauracích, hotelech a jiných objektech, kde jsou kladeny velké nároky na kvalitu vzduchu, se používají ventilační systémy, tvořené výměníkem vzduchu s rekuperací energie z ovzduší. Pokud jsou ve vyfukovaném vzduchu škodlivé látky, musí se vzduch před vypuštěním vyčistit. Také venkovní vzduch prochází přes filtr, aby v něm nebyly částice prachu.