V červnu jsou pasováni na školáky

V červnu jsou pasováni na školáky

Mateřská škola U Roháčových kasáren byla postavena v roce 1956 velkoryse pro sedm tříd. Dnes je v ní dětí méně, jen čtyři třídy. A tak zbývá spousta prostoru na hry a další aktivity v herně, tělocvičně a estetické pracovně v prvním patře. Když je venku pěkně, tráví děti hodně času na velké zahradě se vzrostlými stromy, kde jsou houpačky, pískoviště a průlezky, v létě také oblíbené mlhoviště.

Školka má svůj vlastní program, zaměřený na estetickou výchovu. Děti se účastní výtvarných soutěží, mimo jiné vždy před vánoci výstavy na Městském úřadu Praha 10. Aktivně samy vystupují, hlavně na pěveckých a recitačních akcích.

Jsou vedeny také k sportu, v předškolním oddělení chodí na plavecký stadion Slavie Eden, aby se naučily plavat, nebo aby se ty, které už plavat umějí, v plavání zdokonalily. Také chodí pravidelně do tělocvičny blízké základní školy, se kterou mateřinka úzce spolupracuje.

Školka je otevřena ráno od půl sedmé, přibližně do půl osmé se sejdou všechny děti. Hrají si, cvičí a zpívají. V půl osmé se nasvačí a věnují se naplánovaným řízeným činnostem. Od deseti do půl dvanácté jsou většinou venku, jen za nepříznivých podmínek zůstávají ve třídách. Po obědě se umyjí a odpočívají na lůžku. Vstávají na svačinu v půl třetí a opět si hrají, dokud si pro ně nepřijdou rodiče.

Nejmladší děti ze třídy Kuřátka jsou ve věku 3 až 4 roky. Učitelky dohlížejí, aby si osvojily potřebné návyky a naučily se mezi sebou vycházet. Kočičky jsou starší, čtyřleté až pětileté, začínají se věnovat složitějším věcem, experimentují a získávají další poznatky. Nejstarší pěti až sedmileté Žáby a Ježci se chystají na vstup do základní školy, učí se samostatnosti, soběstačnosti a seznamují se poprvé s cizím jazykem, s angličtinou.

Ve školce pracuje také školní asistentka, která zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, pomáhá s organizačními věcmi a výjezdy školky mimo budovu.

Na každý školní rok mají děti naplánované různé akce, návštěvy divadel a jiných představení. V červnu přijde den, kdy jsou ti nejstarší pasováni na školáky a mateřská škola se s nimi loučí. Pokud přecházejí na Základní školu U Roháčových kasáren, rychle si zvyknou. Vždyť její prostředí dobře znají už z doby mateřinky.