Odborné časopisy jsou součástí celoživotního vzdělávání každého odborníka

Odborné časopisy jsou součástí celoživotního vzdělávání každého odborníka

Odborné a vědecké časopisy již od poloviny 19. století slouží k upevnění oborové identity, slouží ke komunikaci mezi vědci a odborníky z různých zemí a napomáhají k tomu, aby se tato odborná témata dostala k širší veřejnosti. Pro to, aby byl obor brán vážně bylo v 19. století třeba, aby mě svůj odborný časopis. S tím, jak se každý obor a jeho odbornost rozvíjí jsou odborné časopisy a knižní publikace součástí celoživotního vzdělávání každého odborníka.

Více než stoletou tradici mají časopisy a odborné knihy vydavatelství Profi Press. Toto vydavatelství vzniklo v roce 2003 a navazuje na tradici předchozích vydavatelů sahající až k počátkům minulého století. Vydavatelství Profi Press s.r.o. je vydavatelstvím odborných časopisů, odborné literatury specializovaných internetových portálů. Svojí publikační aktivitou zastřešuje obory zemědělské prvovýroby, profesionální zahradnické produkce a floristické tvorby a k portfoliu 14 časopisů patří 2 odborné časopisy pro veterinární lékaře. Pro každý obor provozují internetový portál. Chod vydavatelství zajišťuje na 70 kmenových pracovníků.

Mezi zemědělské časopisy tohoto vydavatelství se řadí časopis Farmář, Zemědělec, Náš chov a mnoho dalších. Tyto časopisy nabízí mnoho užitečných informací, novinek i zajímavostí ze všech oborů zemědělské prvovýroby. Dále Profi Press vydává časopisy pro města a obce věnující s tématice komunální techniky, odpadům i energiím. Tyto časopisy jsou šikovným pomocníkem pro starosty, zastupitele a městské a obecní samosprávy. Zahradnictví a floristika je časopis vhodný pro všechny nadšené zahradníky, věnuje se okrasnému i produkčnímu zahradnictví. Floristika zase nabízí vhled do světa floristického designu. V neposlední řadě Profi Press vydává časopisy pro praktické veterinární lékaře.