Znalecký posudek a odhad tržní ceny nejsou to samé

Znalecký posudek a odhad tržní ceny nejsou to samé

Pokud se chystáte prodávat nebo kupovat nemovitost, nebo řešíte něco jiného spojeného s nemovitostmi, jistě slýcháte výrazy jako odhad tržní ceny a znalecký posudek. Je potřeba mít jasno v tom, co který výraz přesně znamená, protože oba se liší svým účelem, ale i tím, kdo ho zpracovává. A také i když jde o jeden dům, tržní cena bývá zcela jiná, než je znalecký posudek a reálná kupní cena je opět úplně jiná suma.

Znalecký posudek může vypracovat pouze soudem nebo ministerstvem financí jmenovaný soudní znalec. Znalecký posudek využijete především u soudu, kdy máte například spor se stavební firmou, že provedla nekvalitní práci nebo pokud se soudíte o vyrovnání jmění manželů. Znalec pro posouzení nemovitosti ji navštíví a změří ji, nebo vyčte z nákresů a pomocí koeficientů snižujících a zvyšujících kupní cenu vezme v potaz velikost města, stáří stavby nebo použité materiály. V podstatě znalecký posudek vypovídá o tom, kolik se toho postavilo a před jakou dobou. S odhadem tržní ceny nemá však příliš společného.

Tržní odhad vypovídá především o tom, za kolik je reálně možné dům, byt nebo pozemek prodat. Tento údaj určitě bude zajímat banku, když si žádáte o hypotéku. Pro banku ho může zpracovat pouze jí pověřený odhadce. Pokud se nemovitost chystáte prodat a zajímá vás za kolik je to možné, můžete se obrátit na jakéhokoliv odhadce živnostníka. Tržní cena bere v potaz to, v jaké je dům lokalitě, jak daleko jsou dostupné služby, jaký je o něj na trhu zájem a porovnává ho s konkrétními nemovitostmi v okolí. Tato cena však nemusí být reálná kupní, ta poté zohledňuje například i to, jak se dohodl kupující s prodávajícím a kupní cena je ta za kterou se nemovitost nakonec skutečně prodala.