Znalecký posudek a odhad ceny nemovitosti není to samé

Znalecký posudek a odhad ceny nemovitosti není to samé

Investovat do nějaké nemovitosti je dnes bez pochyby krok, který se vyplatí. Na rozdíl od jiných věcí, nemovitosti budou lidé potřebovat prakticky navěky a s růstem populace o ně může být za chvíli doslova nouze. Není tedy rozhodně od věci, si pořídit nějaký vlastní dům nebo byt, aby se nám za pár let nemohlo stát, že nás majitel byti vystěhuje z bytu, který si dlouhodobě pronajímáme a byl pro nás domovem. Nemovistosti nemusíme kupovat výhradně na naše vlastní bydlení, ale například také jako investici. Někteří lidé tak kupují domy nebo byty, které následně pronajímají.

Každopádně ať už nemovitost kupujeme nebo prodáváme, měli bychom mít jasnou představu o její hodnotě. K tomuto účelu je dobré si nechat udělat odborný odhad ceny nemovitosti, aby se nám nestalo, že bydlení prodáme zbytečně pod cenou a nebo ji naopak přeceníme natolik, že ji nikdo nebude ochoten koupit.

Kromě odhadu ceny nemovitosti bychom si však při této příležitosti měli vybavit ještě jednu věc – znalecký posudek. Někteří lidé mají tendenci tyto dva termíny zaměňovat, ve skutečnosti se však jedná o docela jiné služby sloužící k různorodým účelům.

Znalecký posudek, i když také stanovuje hodnotu majetku, je velice důležitým dokumentem, který nám může vyhotovit pouze soudní znalec jmenovaný soudem nebo Ministrem financí. Jedním z nich je Zdeněk Bureš. Společnost Zdeňka Bureše provádí vedle znaleckých posudků také odhady a oceňování nemovitostí, ocenění pro daň z převodu nemovitosti nebo ocenění nemovitosti pro prodej. Pomocnou ruku zde můžeme hledat také při dědickém řízení.

Kromě obchodních vztahů můžeme znalecké posudky využít také v trestním nebo občanskoprávním řízení. Jeho doložení po nás mohou vyžadovat také soudy, finanční úřady, obecní a krajské úřady nebo třeba exekutoři. Znalecký posudek tvoří nedílnou součást každého prodeje, nákupu nebo soudních sporů se stavební firmou.

Oproti tomu odhad tržní ceny nemovitosti je zpracován zpravidla pro účely bank, notářů anebo pokud chceme vědět, jak by byla oceňovaná nemovitost obchodovatelná na trhu. Znalecký posudek a odhad ceny nemovitosti se liší tedy nejen v účelu, pro který jsou zpracovávány, ale i v metodice výpočtu. V praxi je však většinou zpracovávají stejní lidé.