Zlepšila se kvalita ovzduší i pitné vody

Zlepšila se kvalita ovzduší i pitné vody

Město Týn nad Vltavou bylo jediným akcionářem při založení společnosti Vltavotýnská teplárenská v roce 1994. Tato skutečnost umožnila zahájení masívních investic do rozvoje zvýšení spolehlivosti centrálního rozvodu tepla ve městě. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat, ve městě se významně zlepšila kvalita ovzduší. Také cena tepla pro konečného zákazníka zůstává přijatelná, a to i přes velké investice. Je to díky cenové a obchodní politice hlavního vlastníka společnosti. Na investicích do rozvoje Vltavotýnské teplárenské se podílely i další velké společnosti, jako je například ČEZ, Mostecká uhelná a HOCHTIEF, a staly se tak dalšími řádnými akcionáři společnosti.

Kromě výroby a rozvodu tepla Vltavotýnská teplárenská od roku 1997 provozuje vodovody, kanalizace a čističku odpadních vod pro Týn nad Vltavou. Pro obyvatele města byla zajištěna kvalitní podzemní Bukovská voda, která je hlavním zdrojem pitné vody. Všechny aktivity společnosti vedou ke snaze zlepšit životní prostředí obyvatel regionu a tedy i spokojenost jeho obyvatel.

Nabídka služeb společnosti Vltavotýnská teplárenská je rozsáhlá, mimo jiné je občanům i firmám nabízena péče o kanalizaci. Lze si objednat specialisty s moderní technikou, kteří provedou kontrolu kanalizace kamerou, vyčistí ji, opraví nebo zhotoví přípojky. Lze domluvit i vyvážení septiků a žump.

Další skupina pracovníků se věnuje převážně vodovodům. Hlavní činností jsou opravy a zhotovení přípojek, výměna a ověřování vodoměrů. Kdo si není zcela jist kvalitou vody ve své vlastní studni, má malé dítě nebo člena domácnosti se zdravotními problémy, může se telefonicky obrátit na službu, která zajistí rozbor vody a zjistí její složení včetně bakteriologické nezávadnosti.